החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.

צל האטום

מאת:
הוצאה: | 2014-11 | 550 עמ'
הספר זמין לקריאה במכשירים:

0.00

רכשו ספר זה:

שמי אייל יניב ואני בוגר החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עיסוקי המקצועי הינו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. יחד עם זאת מאז לימודי הפילוסופיה פיתחתי עניין עמוק בפילוסופיה של המדע ובלוגיקה.

מזה שנים שאפתי להבנת עומק של עולם התופעות הסובב אותנו. הרגשתי חוסר סיפוק עמוק מההסברים שהוצעו על ידי המודלים הקיימים.

הרעיון הפשוט לספר זה נבע מהקבלה מבנית שעשיתי בין אטומים, כוכבים וגלקסיות. לכל המבנים האלו ישנו גרעין מרכזי וסביבו ישנם לוויינים שמקיפים גרעין זה.

מבנים אלו כיניתי בשם כדורים טבעיים. המודל הפיזיקלי המוצג בספר זה מניח כי טבעו של החומר ביקום להצטבר במבנה של כדורים טבעיים. אנו מניחים כי ישנן רמות גודל שונות של כדורים טבעיים. רמת הגודל הכבירה ביותר המוכרת לנו כיום היא רמת הגודל של הגלקסיות. במרכזה של כל גלקסיה נמצא גרעין כדורי אשר סביבו חגים צברי כוכבים, כוכבים ואטומים. רמת הגודל שנמצאת אחריה היא רמת הגודל של הכוכבים . במרכזו של כל כוכב נמצא גרעינו הכדורי וסביבו חגים האטמוספרה שלו ולווייניו. רמת הגודל הקטנה ביותר המוכרת לנו כיום היא רמת הגודל של האטומים. במרכזו של כל אטום נמצא גרעין האטום וסביבו חגים האלקטרונים.

אנו משערים כי רמות הגודל של הכדורים הטבעיים המוכרים לנו אינן רמות הגודל היחידות המצויות ביקום. אנו רואים בה סדרה של רמות גודל של כדורים טבעיים אשר ניתן לשער את המשכיותה הן לכיוון הכבירות והן לכיוון המזעריות. לכיוון הכבירות ניתן לשער את קיומן של מגה גלקסיות. אילו הם כדורים טבעיים משוערים שגרעינם הכדורי עשוי מגלקסיות והוא מוקף בצברי גלקסיות וגלקסיות שחגים סביבו. לכיוון המזעריות אנו משערים את קיומם של כדורים טבעיים מזעריים אשר קטנים ברמת גודל אחת ובשתי רמות גודל מהאטום.

האטום הינו ישות מטפיזית אשר שוערה על ידי הפילוסוף היווני דמוקריטוס במאה החמישית לפנה"ס. רק בתחילת המאה ה19 הגה ג'ון דלטון את התיאוריה המדעית הראשונה שתיארה הרכב תרכובות ידועות באמצעות אטומי היסודות שהרכיבו אותן.

אנו מעזים לשער קיומם של כדורים טבעיים בעלי מבנה דומה לאטום שקטנים מהאטום ברמת גודל אחת ובשתי רמות גודל. לטעמנו המדובר הוא בהנחת ישים מטפיזיים שהם פשוטים וסבירים בהרבה מישים שנחשבים כיום לחלק מן האטום.

מסתבר שהנחת קיום כדורים טבעיים אלו מאפשרת להסביר תופעות רבות ותוצאות ניסויים שאינם מקבלים כיום לטעמנו הסבר ראוי. היא גם מאפשרת לנו לחזור ולהניח את קיומו של האתר(ETHER) במובן חדש. אתר זה הוא לדעתנו בעל מאפיינים שמתיישבים יפה עם תוצאות הניסוי המפורסם של מייקלסון ומורלי משנת 1887 . ניסוי זה נחשב לניסוי מכריע שהוביל לשלילת היתכנות קיום האתר. המודל המוצע פותח לדעתנו מחדש את שאלת קיומו של האתר והתיאוריה הגלית של האור וכך מעיר מחדש את המשבר המדעי הפיזיקלי הגדול של שלהי המאה ה19.

הספר מיועד גם לקהל הרחב ולאו דווקא לקהיליית הפיזיקאים. הוא כתוב בשפה פשוטה והגיונית. בכוונה נמנענו מלהיכנס לתוך נוסחאות מתמטיות מורכבות. יחד עם זאת הוא כולל ניסויים מחשבתיים רבים והצעות לניסויים מכריעים שיעמתו אותו מול המודלים הקיימים. ניסויים אילו מחכים למדענים שיסכימו לבצעם.

צפוי שדווקא אנשים מתוך האקדמיה יגלו כלפיו התנגדות ראשונית שתתפוגג לתקוותנו במהרה. תומאס קון התייחס להתנגדות ראשונית זאת כנתון כמעט הכרחי לנוכח הצעת שינוי כה רדיקאלית. יתכן מאוד שדווקא אנשים מחוץ לתחום הפיזיקלי יבינו את עליונותה של התיאוריה המוצעת בכל המובנים ויפעילו לחץ ציבורי בכיוון דרישה להתייחסות עניינית לעיקריה.

מקט: 001-1640-001
מסת"ב: 9789655650242
שמי אייל יניב ואני בוגר החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עיסוקי המקצועי הינו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. יחד עם זאת מאז […]

1. מבוא

הספר מחולק לשלושת הנושאים העיקריים הבאים:

1.1 רקע כללי על ההיסטוריה של המדע מנקודת ראותנו

1.2 הסבר הרקע וההיגיון שהובילו ליצירת המודל המוצע

1.3 המודל המוצע – המטפיזיקה שלו ומבנה השדה לפיו, כולל הצעות לניסויים מכריעים

1.1 רקע כללי על ההיסטוריה של המדע מנקודת ראותנו

בפרקים אלה מפורטת התפתחות המודלים הפיזיקליים העיקריים.

נתייחס לתקופות השונות בהיסטוריה האנושית והשפעתן על ההתפתחות הדתית או המדעית.

נשים דגש מיוחד על השמרנות האנושית ומידת הסיכון שהייתה כרוכה בהעלאת תיאוריות חדשות.

בנוסף נשווה בין אמונה לבין מדע. נראה שיש נקודות חשובות שמבדילות ביניהם ונקודות אחרות החופפות ביניהם.

מסתבר שגם במדע יש מיתוסים שבהם נאחזת הקהילייה המדעית גם כשהעובדות מצביעות בכיוון אחר.

1.2 הסבר הרקע וההיגיון שהובילו ליצירת המודל החדש

הפילוסופיה בת ימינו עדיין לא הטמיעה ידע והבנה מרכזיים של האבולוציה אל תוך ענפיה הראשיים. בהיבטים אלה הפילוסופיה מפגרת ביחס לידע המדעי והטכנולוגי של ימינו.

ברמה הפילוסופית, אנו מגבילים ומצמצמים גם את “העולם האמפירי” שראוי להיחשב תקף לדעתנו. אנו מראים כיצד התפיסה האמפירית בחלק מהמודלים המובילים נשענת אבסולוטית על נתונים שאינם תקפים ועל העקרונות הפילוסופיים של הפוזיטיביזם הלוגי.

אנו מראים וממחישים כיצד:

– הנחות היסוד של התפיסה האמפירית המנחה את תורת היחסות, כגון בדבר סוג נתוני-חושים הראויים כביכול לשמש כידע קביל ותקף, הן רחבות מדי ושגויות מיסודן.

– ביכולתנו להסתמך על מראה עינינו או הרחבותיו באופן תקף, רק לאחר התאמתו למציאות הטבעית שאפיינה את הפלטפורמה שעליה התפתחו חושינו, מוצגינו ומושגינו באופן אבולוציוני.

בהתאם לכך, ניסינו להסתמך על שיטה פילוסופית חדשה, שאותה כִּינֵנוּ רציונליזם אבולוציוני, להבנת הנושאים הבאים:

– מכלול הכרתנו ופעולותינו

– מבנה ומשמעות המציאות הסובבת אותנו

– מהות הידע האנושי בכלל

עקרונות הרציונליזם האבולוציוני מתחשבים באופן התפתחותנו האבולוציונית ובמשמעות הידע וההכרה שלנו בתוך מכלול יחסי-הגומלין שלנו עם הסביבה.

1.3 המודל המוצע – כולל הצעות לניסויים מכריעים

1.3.1 מבוא

על סמך ידע והבנה ערכית מבית מדרשו של קוּן לגבי העקרונות, הדרכים והמנגנונים לפיהם ראויות להיווצר תיאוריות ומטפיזיקות יצרנו יֶש-ים מטפיזיים חדשים ופיתחנו מודל מוצע שהוא פיתוח של המודל האטומי המסורתי שממנו נובעות תיאוריות המסבירות לראשונה מכלול תופעות כימיות ופיזיקליות שלא הובנו בצורה מספקת קודם לכן.

אנו משווים את מכלול התופעות למעין טקסט לא מובן. במידה ונמצא צופן המפרש את הטקסט במלואו כך שמכלול הקטע הנקרא יעשה מובן ברוב רובו, נניח כמעט בוודאות שהצופן שמצאנו הוא הנכון ללא תלות בדרך שבה מצאנו אותו. גזירה שווה ניתן לגזור גם על תיאוריה. אם התיאוריה מצליחה להסביר באופן פשוט וסביר את רוב רובן של התופעות הרי שניתן להסיק לגביה שהיא נכונה יותר מתיאוריה אחרת שלא מצליחה להתמודד בדרך המצטיירת כהולמת עם מכלול הנתונים.

אנו מציעים מודל לרמות גודל שונות של כדורים טבעיים. בנוסף לרמות הגודל הנצפות והידועות: רמת גודל 0 משמע אטומים, רמת גודל 1 משמע הכוכבים, רמת גודל 2 משמע הגלקסיות, אנו מציעים דיון ברמות גודל 1- ו-2- . רמות אלה יכולות לאפשר לנו להבין ולנבא את כל תופעות השדה הבין אטומיות ובין כוכביות.

המפתח לפיתוח המודל החדש נעוץ בהתנהגות האור. צורתו של האור היא צורת גל והוא מסוגל להשתקף בתופעות המתגלות רק בגלים כגון עקיפה, התאבכות בונה והורסת וכיוצא בזה.

מתוך סדרת ניסויים מחשבתיים וניסויים שנערכו בעבר אך לא הובנו כראוי בעיקר כאלה הקשורים לטלסקופ, אנו מסיקים כי האור “נִגְרָר” במדויק אחר תנועת כדור הארץ וגופים בכלל, כל עוד הוא מצוי בתחומם הקרוב של גופים אלה באופן שאותו נפרט להלן.

לאחר ניסיון מעמיק להבנת פשר תופעות אלו, הגענו למסקנה חד-משמעית שיש לחזור לתֶיאוֹרִיָת האור הנע כגל בתוך האֶתֶר ושכנראה אין אישוש למודל תנועת פוטון גלית בתוך רִיק.

בעבר נוצרה תיאוריה פשטנית ולא בהירה בדבר האֶתֶר כישות לא מוגדרת הקבועה במקומה ביקום. כאשר מאפייני האֶתֶר המשוערים סתרו את תוצאות ניסוי מייקלסון-מורלי נזנחה תֶיאוֹרִיָת האֶתֶר.

אנו טוענים כי אילו העמיקו והבינו את מאפייני האֶתֶר בדרך שונה שיכולה בנקל לעלות בקנה אחד עם ממצאי הניסוי, לא היו זונחים כה מהר את הנחת קיום האֶתֶר עם התגלות הקשיים הראשונים.

שיערנו כי האֶתֶר מורכב מחלקיקים הקטנים בהרבה מהאטום שמהווים כדורים טבעיים הנמצאים ברמת גודל אחת מתחת לאטום. כדורים טבעיים אלה מרמת גודל 1- מרכיבים את גרעין האטום. בדומה לכך, האטומים עצמם מרכיבים את גרעיניהם הכדוריים של הכוכבים. האטומים נסחפים ליצירת מבנה הגרעין על ידי רוח אֶתֶר מערבולית המורכבת מכדורים טבעיים מרמת גודל 1- שיוצרת את מכלול מבנה הדִסְקָה הדִינָמִי של הכוכב. מערבולת ודסקה הן מונחים שיבוארו בהמשך במאמר שיוקדש לכך.

למעשה, האור אינו “נִגְרָר”. הוא מהווה חלק אינטגרלי מהאֶתֶר. האתר הדינמי הוא חלק אינטגרלי מכדור הארץ ומקיף גם כהילה כל גוף הבנוי מאטומים. יותר מדויק לומר כי כדור הארץ הנראה הוא חלק ממכלול האֶתֶר-הארצי ומהווה את לִיבָּת גרעין הכדור המוצק שבמרכזו. מהותו של כל כדור טבעי מרמת גודל של כוכב היא אֶתֶר מתכנס. האטומים אינם חלק אינטגרלי מדִינָמִיקָה זו. הם רק נסחפים אל תוך המבנה הדִינָאמִי תוך כדי התהליך. מדובר כאן בדינמיקת התכנסות של כדורים טבעיים מרמת גודל 1- שהולכת ונעשית דחוסה ומוחשית לגבינו במרכזה.

לאור הגדרה חדשה זאת, ניתן להסביר על ידי האֶתֶר את מכלול התופעות הארציות: כוח המשיכה, הכוח המגנטי והכוח החשמלי. האֶתֶר יכול לשמש בסיס לתֶיאוֹרִיָת השדה המאחדת.

על פי המודל המוצע, החלקיקים שמרכיבים את האֶתֶר ואת החומר האפל הם “החלקיקים האלוהיים” שאחריהם מנסים המדענים להתחקות בימינו. החלקיק המרכיב את האֶתֶר הוא כה זעיר עד שאין סיכוי שיתגלה דרך הניסויים שנערכים כיום במַנְגִיש ההֶדְרוֹנִים הגדול בשוויץ (LHC ,Large Hadron Collider). חלקיק זה כנראה לא יהיה נגיש לתצפית ישירה בעתיד הקרוב כאשר רק השלכותיו תתגלינה באמצעות תופעות שנקבעות על ידו כגון האור, הניטרינו שהוא צבר חלקיקים כאלה, הקרינות השונות ותופעות רבות נוספות שתפורטנה בהמשך.

המודל המוצע אינו סותר את המודל האטומי אלא מרחיב אותו ומקנה לו משמעויות חדשות.

בספר זה מוצגות תופעות פיזיקליות רבות שמאששות את המודל המוצע. בנוסף מוצגים ניסויים מכריעים רבים שהמודל האטומי התקשה להסבירם או לנבאם. גם המודל היחסותי נתן להם הסברים לא מספקים לטעמנו שאליהם נתייחס ביקורתית.

1.3.2 האור – המפתח להבנת תכונות האֶתֶר

האור מאפשר לנו בדרך כלל קליטת אובייקטים בסביבתנו. לדעתנו הוא גל הנוצר בתוך החלקיקים הבסיסיים המרכיבים את האֶתֶר שאין כיום כל דרך לצפות בהם גם בתצפית עקיפה. למעשה, חלקיקי-האֶתֶר הזעירים יוצרים את הגלים שמהם נוצרות קרני האור וקרניים אלקטרומגנטיות אחרות והם שמובילים את המסר החזוּתי לעינינו.

ניתן לקלוט עדות לאֶתֶר דרך תופעות האור השונות. האור, לרבות אותן אלומות לייזר הניתנות לצפייה ישירה, הוא תופעה המתרחשת במסגרת האֶתֶר ועל פניו. ניתן לצפות בה ולחקור אותה. דבר זה יכול להתבצע באמצעות תצפית ומדידה ישירות. לפיכך תופעות האור, שהן תופעות של גל המתרחש על פני-האֶתֶר, יכולות לאפשר לנו להבחין בתכונות ובמאפייני-האֶתֶר המקיף כל גוף: האֶתֶר-הארצי, האֶתֶר-השִמְשִי, האֶתֶר-הגלקטי ועד לרמת האֶתֶר-המגה גלקטי.

1.3.3 הרחבת מודל האטום – מודל הכדורים הטבעיים

דֶמוֹקְריטוּס העלה את ההשקפה האטומיסטית, שהחזיקה מעמד עד ימינו כמטפיזיקה פורה המאפשרת הבנת תהליכים רבים. ביסוד הנחתו קיים חלל אינסופי ובתוכו נעים האטומים שהם כדורים טבעיים חומריים בסיסיים שאינם ניתנים לחלוקה. האטומים נתקלים זה בזה, נצמדים ונפרדים, ובאופן כזה נוצרים עולמות רבים לאין ספור. חלקם עם מאורות גדולים מהשמש וחלקם ללא מאורות. חלקם עם חיים וחלקם ללא חיים. אחד מעולמות אלה הוא כדור הארץ שעליו אנו חיים. על פי המחזיקים בהנחת האטום כל התופעות המתרחשות עליו הן תוצאה מדחיפות הדדיות אלה של האטומים.

אנו מקָדְמים את השערת דֶמוֹקְריטוּס צעד אחד קדימה וטוענים כי העיקרון שלו כורך בקרבו פשטות וחסכנות ובאמצעותו ניתן להבין את כל התופעות הסובבות אותנו על פי דחיפות הדדיות של כדורים טבעיים מרמות גודל שונות.

על פי מודל האטום המקורי לא ניתן להבין תופעות הקשורות במשיכה הדדית בין אטומים או ברמת גודל גבוהה יותר את כוח משיכה בין גופים שמימיים.

לצורך זה עלינו להיעזר במודל כדורים טבעיים זעירים לאין שיעור מהאטום. להפתעתנו חישבנו שבזכות מהירותם העצומה ומספרם הכביר הם בהחלט יכולים להיות המחוללים הדִינָמִיים העיקריים של כוח המשיכה.

לדעתנו ניתן לראות את נטיית החומר להצטבר בתצורת כדורים טבעיים (ליתר דיוק, מבנים דמויי-דִסְקָה) הדומים מבנית זה לזה באופן מרשים ביותר. כאשר עולים ברמות הגודל של כדורים מסוג זה ניתן להבחין בסדרה של רמות גודל. דוגמאות:

– האטומים מרכיבים את גרמי-השמים הכדוריים.

– גרמי-השמים מרכיבים את הגָלָקְסִיוֹת.

– הגָלָקְסִיוֹת מרכיבות את המגה-גָלָקְסִיוֹת.

להשערתנו קיימת כאן סדרה אינדוקטיבית ברורה. כמו שאנו מבחינים בבהירות בקיומה כאשר הדבר קשור לעלייה ברמות הגודל, כך אין כל סיבה שלא נשער את קיומה הסביר גם כאשר אנו יורדים ברמות הגודל. אם חשבנו על מודל האטום ונוכחנו כי הוא פורה והגיוני במידה מדהימה, אין כל סיבה שנסתפק בו רק על סמך מגבלות תפיסתנו החושית וההרחבות המכשירניות[1] שלה ונאמר כי האטום הוא החלקיק האוטונומי הקטן ביותר ביקום.

האטום עצמו התקבל בזכות דמיון יצירתי ושיקולים אסתטיים, לוגיקה, פשטות ויכולתו להסביר תופעות. רק לאחר יותר מאלפיים שנים קיומו אושש חלקית על ידי ניסויים ותצפיות עקיפות.

לצורך הבנת תופעות בין-כוכבים עלינו להניח את קיומם של חלקיקים הקטנים ברמת גודל אחת מן האטום (רמת גודל 0). דהיינו חלקיקים ברמת גודל 1-. להבנת תופעות בין-אטומיות נצטרך להניח את קיומם של חלקיקים הקטנים ברמת גודל אחת מן החלקיקים ברמת גודל 1- (חלקיקי-האֶתֶר) דהיינו חלקיקים מרמת גודל 2-.

מסתבר שה”רוח” הנוצרת כתוצאה מהשתחררות חלקיקים ברמת גודל 2-, לדוגמה בביקוע האטום, היא בעלת עוצמה רבה יותר מהרוח של החלקיקים ברמת גודל 1-.

הדבר הקשה ביותר לתפיסה ולדמיון הוא הדרך שבה חלקיקים זעירים כל כך יוצרים את התופעות רבות העוצמה ביותר של עולמנו.

החלקיקים מרמת גודל 2- אינם שולטים בתופעות השדה שעל פני הכדור לא מאחר שעוצמתם פחותה מזו של אטומים או של חלקיקים מרמה 1-, אלא מאחר שמיקומם מתרכז רק בסביבות גרעיני-האטומים. כאן הם אחראיים לכוחות רבי עוצמה כגון אלה המלכדים את האטומים או אלה הנפלטים בתהליכי הביקוע והפיצוץ השונים.

מסתבר שעוצמת השפעת כדור טבעי מרמת גודל מסוימת אינה נקבעת על ידי מסתו אלא בעיקר על ידי מספר הכדורים הטבעיים המעורבים בתופעה הפיזיקלית ומעל לכל על ידי מהירותם.

בהתאם לכך:

– רוח רבת עוצמה המורכבת מאטומים בדידים יכולה לעקור ולהעיף בתים למרחק רב.

– רוח ממוצעת המורכבת מכדורים טבעיים מרמת גודל 1- היא בעלת עוצמה רבה יותר מרוח רגילה.

בספר זה אנו ממחישים כיצד לתופעות הדִינָמִיות רבות העוצמה ביותר על פני כל כדור טבעי נתון ובסביבתו, אחראים אותם חלקיקים הקטנים ממנו בשתי רמות גודל. במקביל לכך נראה שהאטומים ובייחוד אטומי המימן אחראיים להתרחשות כל התופעות הדִינָמִיות המרכזיות בגָלָקְסִיָה כגון אנדרומדה או הגָלָקְסִיָה שלנו, שביל החלב.

לסיכום, על התופעות הדִינָמִיות הסובבות אותנו על פני כדור הארץ אחראים חלקיקים הקטנים ברמת גודל אחת מן האטום. הם יוצרים את אותה ישות שבאופן מסורתי נהגנו לכנות אותה אֶתֶר או רוח האֶתֶר. בספר זה תוסבר ותובהר מהותה האמתית.

1.4 סיכום

תקוותנו היא שעדכון המושגים הפילוסופיים המרכזיים והצגת יכולות תיאורטית הניזונה מכך יספקו לנו מעט קרדיט ופתיחות ראשונית. אנו מצפים לסבלנות מצד הקורא שיתקל אולי בעומס רעיונות ומושגים חדשים ומקווים לפתיחותו אל השיטה ואל רעיונותיה החדשים.

אנו מבקשים מאוד מהקורא הפתוח שלא לדחות את יצירתנו בטענה שאינו מבין ומתמצא מספיק בנושא. יצירה אינטגרטיבית אינה נובעת בהכרח מהכרת העובדות רובן או כולן. ידוע הוא שאנשים כפייתיים המצפים להצטברות עובדות שתיצורנה אצלם את האינטגרציה מתבדים. אינטגרציה אינה נוצרת מתוך הצטברות עובדות. רְאָיָה לכך היא שדֶמוֹקְריטוּס הגה את מודל האטום הפורה והפשוט כל כך עוד במהלך התקופה העתיקה ובטרם היו בידיו אפילו חלק מהעובדות המדעיות המצויות בידינו כיום. דֶמוֹקְריטוּס עשה זאת מתוך הבנה מטפיזית אינטואיטיבית עמוקה בלבד. זו כנראה מהותה של כל אינטגרציה מושגית.

מכאן שאם הקורא מבין לעומק את מכלול הטיעונים שמופיעים בספר זה ומתרשם מבהירות ופשטות ההסברים של התופעות והניסויים התיאורטיים הרבים והניסויים שבוצעו ויבוצעו בפועל די בכך ליצירת קבילות ראשונית של המודל החדש. הקורא הבקיא יותר בפיזיקה יוכל לבחון ראשונית האם המודל תואם את ממצאי-המדע כיום והאם הניסויים המוצעים במודל המוצע קבילים בעיניו. מהקורא הבקיא אנו מבקשים גישה סבלנית וסובלנית. ייתכן בהחלט שלא תמיד בחרנו במונחים המדויקים לצורך הסבר התופעות השונות, אך אין בזאת לבטל את מכלול טיעונינו. יש לציין כי מודל מוצע זה משתמש במושגים קיימים כגון “ספין”, “כדור טבעי”, “אור”, “אֶתֶר”, “יקום” וכיוצא בזה במשמעות חדשה. לכן אנו מבקשים פתיחות שמשמעותה קבלת המושגים הנוכחיים עם משמעותם החדשה ופתיחות לדרך ההבנה השונה והחדשה שלהם.

מאחר שמדובר בשיטה פילוסופית, בתיאוריות ובהמשגות חדשות לחלוטין, עשינו מאמץ רב להבהיר בדרכים שונות את כוונתנו. עם זאת, ייתכן שההסברים והתרשימים אינם שלמים וברור שחסרים הפיתוחים המתמטיים. ספר ראשוני זה הוא בסיס לשיפורים ועיבודים עתידיים.

בסך הכול, השיטה היא פשוטה ועקבית. כל נדבך מאפשר את הבנת הנדבכים הבאים אחריו. הפילוסופיה הכללית מובילה לפילוסופיה של המדע שמובילה למטפיזיקה. המטפיזיקה מובילה להערות ולתיאוריות.

חשוב שכל הקוראים לרבות אנשי המקצוע המעיינים בספר זה יגלו פתיחות מעבר לתחומם הצר. חשוב שפיזיקאי יבין את טיבה ומגבלותיה של המטפיזיקה המשרתת אותו. אנו סבורים שכל מי שימצא לנכון להבין ולהכיר את המודל המוצע ומכלול המושגים של ספר זה יצא נשכר מכך. הוא עשוי לצאת בסיום קריאת ספר זה עם אותו מהפך של “עדשות מהפכות” (לפי קוּן) שיאפשר לו להכיר את היקום ואת האדם בדרך שונה בתכלית מאשר הכיר קודם לכן.

  1. :

    רק מקריאת המבוא ניתן להסיק שזה ממבו ג'מבו ניו אייג'י.

  2. :

    יקירי, כדי להגות תאוריות פיזיקליות, מן הראוי לצבור לפחות תואר ראשון, שני ואף שלישי בפיזיקה. בדרך מן הסתם יעופו מהחלון כל הרעיונות אודות אטום כישות כדורית, כי הוא לא, ודברים קטנים יותר הם גם לא ישויות כדוריות, ואף מרכזי גלקסיות הם לא ישויות כדוריות. למען האמת הישויות הכבירות ביותר המוכרות לנו גדולות אפילו מגלקסיות. קוראים להן צבירי גלקסיות ואפילו הן לא ישויות כדוריות.

    אעיז ואומר אף שאפילו אם תסתפק בצפייה בהרצאות פופולריות בנושאי פיזיקה, אסטרונומיה וקוסמולוגיה ביוטיוב תוכל לתקן חלק גדול מהמושגים המוטעים שלך בנוגע לפיזיקה, אסטרונומיה וקוסמולוגיה.

הוסיפו תגובה