החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.
על גיל הררי

תחום הביו-סטטיסטיקה עוסק ביישומים סטטיסטיים במדעי החיים והרפואה. ספר זה מתמקד בשיטות ויישומים סטטיסטיים בתחומים אלה. הספר שם דגש על הסברים תיאורטיים בליווי דוגמאות ויישומים סטטיסטיים מתחומים מגוונים של מדעי החיים, הכוללים את התעשייה הפרמצבטית והמכשור הרפואי, בריאות הציבור ואפידמיולוגיה. ... עוד >>

סטטיסטיקה ברפואה

מאת:
הוצאה: | 2020 | 414 עמ'
קטגוריות: בריאות, עיון
הספר זמין לקריאה במכשירים:

45.00

רכשו ספר זה:

הקדמה
שיטות ניתוח נתונים בסטטיסטיקה, בתחום המחקר הרפואי מציגות בפני הסטודנט לרפואה, מדעי החיים, החוקר או המתמחה, וכל מי שעוסק בתחום המחקר הרפואי את הכלים הסטטיסטיים, אשר מיושמים ברפואה ובתחומים אחרים בענף הבריאות. הספר מכיל את האלמנטים הבסיסיים והחשובים בתחום הביו-סטטיסטיקה, הנדרשים ליישום במחקר רפואי, ואת השיטות הכמותיות והאיכותיות במחקר קליני ואפידמיולוגי. בספר זה הושם דגש רב על תכנון המחקר, ניתוח התוצאות ובהצגתן בצורה טבלאית וגרפית נכונה.

ספר זה מציג את העקרונות הסטטיסטיים בתכנון ובניתוח של מחקרים רפואיים. המטרה העיקרית היא להעניק לקורא את הכלים להבנת השיטות הסטטיסטיות המתאימות, ולהתאימן לסוג המחקר. פרקיו הראשונים של הספר עוסקים ברקע כללי אודות עקרונות הביו-סטטיסטיקה, ובהמשך, בפרקים המתקדמים, משלב הספר הצגת בעיות ותרחישים שונים מעולם התוכן של מחקרים קליניים ואפידמיולוגים. במקביל, נלמדות השיטות המתאימות לניתוח סטטיסטי של בעיות אלו המוצגות בראשיתו של כל פרק.
אחת מהמטרות הייחודיות של ספר זה היא כתיבתו בעברית, וזאת מכיוון שלא קיימת בתחום מדעי החיים והרפואה ספרות בעברית בנושא חשוב זה, הביו-סטטיסטיקה. מושגים חשובים ותתי-נושאים מופיעים בעברית ובאנגלית, בכדי להכיר לקורא את המושגים המקובלים באנגלית. לכן, בראש כל פרק, נושא או תת-נושא מופיע המשפט בעברית ובאנגלית בהתאמה. אנו סבורים שספר זה יגרום להסרת הקושי בהבנת התחום החשוב של יישומים סטטיסטיים במחקרים, ויביא תועלת מרובה לקורא להבנת תחום זה.
בספר זה מושם דגש על הנושאים הבאים:
• עקרונות הסטטיסטיקה ללא צורך בהסברים מתמטיים גבוהים, אלא בתוך שימוש בכלים בסיסיים.
• הצגת תוצאות הניתוח הסטטיסטי והסקת מסקנות בהתאם.
• היכולת לבחון באם ננקטו השיטות הנכונות לעיבוד הנתונים.
• היכולת לבחון באם הנתונים מוצגים כיאות.
• היכולת לבחון באם דרך הצגת התוצאות משכנעת.
• היכולת לבחון באם המובהקות הסטטיסטית המחושבת נכונה ומשקפת את התוצאות שנצפו.
מטרות הספר
• להעניק כלים שיכולים לעזור לקורא להפוך למשתמש וצרכן בעל הידע הנדרש בתחום הסטטיסטיקה למחקר רפואי.
• להקנות כלים שיאפשרו יכולת שיפוטית למידע הנגיש בספרות המדעית ובפרסומים בתחום המחקר הרפואי.
• להקנות כלים שעשויים לעזור בפיתוח קריאה ביקורתית של הספרות הקלינית, הבנת שגיאות פוטנציאליות, ובהתאם ליישם באופן נכון את תוצאות המחקרים.
• להקנות כלים שעשויים לעזור בהבנת תוצאות של עיבודים סטטיסטיים והשלכות המידע האפידמיולוגי על עזרה לחולה ומניעת מחלה.
• להקנות כלים לניתוח מידע של ניסויים קליניים בתחום הפרמצבטיקה והמכשור הרפואי.
• להקנות כלים לכתיבת פרוטוקולים ומאמרים המוצאים לפרסום, ולהשתתף באופן פעיל במחקר קליני.
• היכרות עם תוכנות סטטיסטיות והקניית כלים להבנת פלטי התוכנות (מחשב).
• הקניית כלים וידע נדרש לחישוב גודל המדגם ולחישוב העוצמה הסטטיסטית של המחקר.
• הגדרת מושגים בעולם התוכן של ביו-סטטיסטיקה העשויה להיות שפה חדשה. בנוסף, בסוף הספר מובא מילון מונחים סטטיסטיים ואפידמיולוגיים.
• מבנה ותכנון המחקר, מבני מחקר קלאסיים ומקובלים המיושמים במחקר קליני.
• שימוש בתרשימי זרימה בכדי לשייך ולהתאים את שאלות המחקר לשיטות סטטיסטיות מתאימות.
• להקנות כלים סטטיסטיים לקבלת החלטות עבור הקלינאים הנחשפים באופן גובר להחלטות המבוססות על מידע סטטיסטי.

תכנון מבנה הספר
ספר זה משלב דוגמאות ויישומים מהתחום הקליני ומותאם לתחום זה. ספר זה שם דגש על נושאי הביו-סטטיסטיקה הבסיסיים ועל יישומם בביצוע החלטות קליניות. הספר מתאר את הנושאים המסורתיים בביו-סטטיסטיקה ועד השיטות הכמותיות של אפידמיולוגיה בהם משתמשים במחקר.
הגישה כיום מורידה מחשיבות של חישובים ידניים ומשתמשת בתוכניות מחשב על מנת להמחיש את תוצאות המבחנים הסטטיסטיים. ברוב הפרקים, אנו מצרפים את החישובים של תהליכים סטטיסטיים מסוימים, בראש ובראשונה – כי אנו רוצים להמחיש את ההיגיון מאחורי המבחנים, ולא מכיוון שאנו מאמינים כי עליכם לבצע בעצמכם את החישובים. תרגילים מסוימים מערבים חישובים, מכיוון שלהבנתנו חלק מהקוראים מעוניינים בלפתור בעיות בכוחות עצמן על מנת להבין את התהליכים בצורה טובה יותר.

דיוק החישובים, דוגמאות ותרגילים רבים דורשים כמה צעדים. דיוק התשובה הסופית תלוי במספר מיקומים עשרוניים. באופן כללי אנו מרחיבים אותם לשניים או שלושה מקומות. מחשבונים ומחשבים משתמשים במספר גדול יותר של מיקומים עשרוניים, ובדרך כלל מספקים תשובה שונה מזו שמתקבלת כאשר משתמשים בשתיים או שלוש ספרות. ההבדל לרוב יהיה קטן, אך אין סיבה לחשוש באם חישוביכם שונים במקצת משלנו.

הדוגמאות לקוחות ממחקרים שפורסמו בספרות הרפואית. לעתים אנו משתמשים בתת-קבוצה של הנתונים. בנוסף, אנו מתמקדים לעתים בהיבט אחד בלבד של הנתונים המנותחים במחקר היוצא לאור, בכדי להמחיש נושא או מבחן סטטיסטי אותו אנו רוצים להסביר. על מנת להסביר נושאים מסוימים, פעמים רבות אנו מעתיקים טבלאות וגרפים כפי שהם מופיעים במחקר היוצא לאור. העתקות אלו עשויות להכיל סמלים וסימונים שידובר עליהם רק בפרק מאוחר יותר בספר. בינתיים, יש להתעלם מסמלים וסימונים אלו. הבחירה לעבוד עם מחקרים המוצאים לאור נובעת משתי סיבות: הראשונה, הם משכנעים יותר את הקוראים להשתמש בשיטות הסטטיסטיות, לתרחישים דומים בהם יתקלו במחקרים שלהם ויהיו רלוונטיות למחקרים אלו. שנית, הם מספקים הזדמנות ללמוד אודות מחקרים מעניינים יחד עם הנושא המדעי ושילוב השיטות הסטטיסטיות המודגמות.
בנוסף, נעשה מאמץ לספק תובנות לתוך קוהרנטיות של שיטות סטטיסטיות. לעתים קרובות אנו מחברים את הפרקים הקודמים והבאים בכדי לעזור ולחבר את הנושאים ולהצביע על הקשרים שנצפו. טכניקה זו דורשת מאתנו להשתמש בהגדרות באופן שונה, במידת-מה, ממבחנים סטטיסטיים רבים אחרים. כלומר, לעתים קרובות משתמשים במונחים בתוך קונטקסט של דיון ללא הגדרה מדויקת בעוד ההגדרה ניתנת מאוחר יותר. ניתנות מספר דוגמאות בדיון הנ"ל (לדוגמה, ממוצעים, סטיות תקן, פרופורציות, שיעורים). אנו מאמינים כי שימוש במונחים בצורה נאותה מסייע לקורא ללמוד רעיונות מורכבים, ורעיונות רבים בסטטיסטיקה מתבהרים כאשר הם נצפים מנקודות מבט שונות. מונחים שונים מוגדרים כשאנו מתקדמים, אך קביעת הגדרות לכל מונח מונעת את יכולתנו להצביע על קשרים בין רעיונות. על מנת לסייע לקורא, כל המונחים הסטטיסטים אשר מופיעים בספר מרוכזים באופן מלא במילון המונחים הסטטיסטיים והאפידמיולוגים שבסוף הספר.
ארגון מבנה הספר
רוב הטקסטים הביו-סטטיסטיים מחלקים את השיטות לפרקים. לדוגמה: פרק על מבחני T
(T-test), פרק נוסף אודות מבחני חי-בריבוע Chi-Square)) וכיו"ב. אנו מארגנים את השיטות שיש לייחס אל סוג שאלת המחקר שיש לשאול. לכן ישנו פרק אודות ניתוח שאלות המחקר המערבות קבוצת מחקר אחת, פרק נוסף אודות ניתוח שאלות המחקר המערבות שתי קבוצות מחקר ואחד אודות שאלות מחקר המערבות יותר משתי קבוצות מחקר. אנו מאמינים כי ארגון זה הינו הגיוני וכי הדבר מקל על תהליך הלמידה.
כל פרק מתחיל בשני מרכיבים: נושאי מפתח והקדמה לדוגמאות (הצגת דוגמאות) שבפרק. נושאי המפתח מיועדים לסייע לקוראים לארגן ולראות ברוחם את המושגים המדוברים, ולאחר מכן לזהות את הנקודה בה מדובר על כל אחד. בסיום כל פרק ישנו סיכום המשלב את המושגים הסטטיסטיים עם הבעיות המוצגות בהם משתמשים לתיאור המושגים. כאשר תרשימי זרימה או שרטוטים הינם שימושיים, אנו מספקים אותם בכדי לעזור להסביר כיצד תהליכים שונים מתקשרים ומתי הם רלוונטיים

 

מקט: 978-965-571-353-4
מסת"ב: 978-965-571-353-4
לאתר ההוצאה הקליקו כאן
הקדמה שיטות ניתוח נתונים בסטטיסטיקה, בתחום המחקר הרפואי מציגות בפני הסטודנט לרפואה, מדעי החיים, החוקר או המתמחה, וכל מי שעוסק […]

פרק 1:
מבוא
לסטטיסטיקה ברפואה (Introduction to Medical Research)

תחומי הביו-סטטיסטיקה וחקר המגיפות (אפידמיולוגיה)

המונח ‘סטטיסטיקה’ עוסק באיסוף נתונים או מספרים, בתהליך ניתוח הנתונים, ותיאור תחומי המחקר. המונח נגזר מן המילה הלטינית סטטוס שפירושה ‘מעמד’ או ‘עמדה’.

שמאים השתמשו לראשונה בניתוחים סטטיסטיים על מנת לאסוף מידע לקביעת נכסים והערכת מיסים. מדובר בניסיון לא מוצלח, והמקצוע לא החזיק מעמד לחלוטין.

הסטטיסטיקה בה משתמשים בבייסבול ובענפי ספורט אחרים מוכרת לכולם, למשל ממוצע חבטות של שחקן בייסבול, ממוצע נקודות של שחקן במשחק כדורת (באולינג), ואחוז הזריקות החופשיות של שחקן כדורסל. ברפואה, חלק מהסטטיסטיקות אשר נראות לעתים דומות לאלו נקראות סטטיסטיקה תיאורית, ומתבססות על ממוצעים, סטיות תקן, שכיחות יחסית (פרופורציות), ערכי מינימום ומקסימום ודירוגים. העבודה עם סטטיסטיקה מערבת שימוש בשיטות סטטיסטיות מסכמות נתונים (על מנת להשיג, למשל, אומדנים לכלל הנתונים, נשתמש בממוצע וסטיית תקן), ושימוש בתהליכים סטטיסטיים נעשה על מנת להגיע למסקנות מסוימות, אשר ניתן ליישם בטיפול בריאותי או בתכנון אסטרטגיות טיפול בבריאות הציבור. תחום הסטטיסטיקה הינו מכלול השיטות והתהליכים הסטטיסטיים, אשר אלו העובדים עם סטטיסטיקה משתמשים בהם. שימושים בטכניקות סטטיסטיות אלו נפוצים בתחומים רבים כמו: שיווק, כלכלה, חקלאות, חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וביולוגיה, רפואה ותחומי בריאות נוספים. אנו משתמשים במונחים ביו-סטטיסטיקה וביומטריה בכדי להתייחס ליישומים סטטיסטיים בענפים הקשורים לבריאות בכלל וניסויים קליניים ומחקרים אפידמיולוגים בפרט.

למרות שספר זה מתמקד בביו-סטטיסטיקה, נכללים בו גם נושאים מסוימים הקשורים לאפידמיולוגיה. ישנו דיון על נושאים אלו ואחרים הייחודיים לאפידמיולוגיה ביתר פירוט בספר ‘אפידמיולוגיה רפואית (גרינברג, 2000)’. המונח אפידמיולוגיה מתייחס לחקר הבריאות והמחלות באוכלוסייה האנושית או ליתר דיוק, לדפוסי הבריאות או המחלה והגורמים המשפיעים על דפוסים אלו. אפידמיולוגיה מבוססת על המילים היווניות ‘על’ (epi) ו’אנשים’ (demos). ברגע שהידע על האפידמיולוגיה זמין, אנו משתמשים בו על מנת להבין את סיבת המחלה, לקבוע את מדיניות בריאות הציבור ולתכנן את אסטרטגיית הטיפול. יישום המידע המבוסס על אוכלוסייה מסייע לנו לבצע החלטות על חולים אינדיבידואלים, ומיוחס פעמים רבות לאפידמיולוגיה קלינית או לרפואה מבוססת ראיות. הכלים והשיטות בתחום ביו-סטטיסטיקה הינם חלק בלתי-נפרד מתחומי מחקר אלו.

 

ביו-סטטיסטיקה ברפואה

על חוקרים לפתח ולהשתמש במידע חדש לאורך חייהם. המיומנויות הנלמדות בספר זה יסייעו בתהליך זה, כיוון שהן מתייחסות לשיטות רכישת מידע מודרניות. בהמשך יפורטו הסיבות החשובות ביותר ללימוד ביו-סטטיסטיקה.

 

סקירת ספרות

קריאת הספרות מתחילה בהכשרת מתמחי בריאות וממשיכה דרך תחומי עיסוקם. עליהם להבין ביו-סטטיסטיקה על מנת להחליט באם הם מסוגלים להאמין ולהסכים עם התוצאות המוצגות בפניהם, ולהשתכנע מפירוש המידע לגבי תרופות ומכשור רפואי המוצג בפניהם. רופאים מפתחים באופן מתמשך מידע על תרופות, ציוד ומכשירים רפואיים. ייתכן כי חומר זה מסופק על-ידי נציגי חברה, נשלח בדואר, או מפורסם בכתבי עת. בשל העלות הגבוהה של פיתוח תרופות ומכשירים רפואיים, חברות יעשו את כל הניתן בידן על מנת להחזיר את השקעותיהן. על מנת למכור את מוצריה, על חברה לשכנע רופאים כי מוצריהם טובים משל מתחריה. כדי לנמק את הצלחתה, החברה משתמשת בגרפים, תרשימים ובתוצאות המחקרים בהם מושווים מוצרי החברה למוצרים אחרים בשוק. כל הפרקים בספר זה קשורים למיומנויות הנדרשות לפיתוח חומרים אלו.

שימוש בתהליכים דיאגנוסטיים: זיהוי התהליך הדיאגנוסטי הנכון לשימוש הינו הכרח בביצוע החלטות לגבי טיפול בריאותי. בנוסף לידיעת שכיחות מחלה נתונה, רופאים חייבים להיות מודעים לרגישות של אבחון על-ידי גילוי המחלה כשהיא נוכחת והתדירות בה המבחן מציין כי לאדם בריא אין מחלה. מאפיינים אלו נקראים הרגישות והסגוליות של האבחון.

 

להתעדכן: לגבש מגמות נוכחיות יחד ולהיות ביקורתיים לגבי נתונים ומיומנויות כלליות יותר וכאלו שקשה יותר למדוד. מיומנויות אלו אינן קלות לרכישה, כיוון שאחריות רבה מתחרה עם זמנו של איש המקצוע. אחד מהמוצרים הנלווים של עבודה דרך ספר זה היא מודעות גבוהה של איומים רבים לתוקף המידע, כלומר – החשיבות בערנות להצהרות אשר אינן נראות נכונות.

 

הערכת קווי יסוד: מספר קווי היסוד לאבחנה ולטיפול גדלו מאוד בשנים האחרונות. למרות שחלק מבוססים על עדות רפואית, הרבה מהם עדיין מייצגים את הדעה הכוללת של מומחים.

 

כתיבת פרוטוקולי מחקר ומאמרים: חוקרים, רופאים ואחרים בענף הבריאות אשר קשורים לאוניברסיטאות, בתי ספר לרפואה, מרכזים רפואיים, חברות העוסקות בפיתוח תרופות או מכשור רפואי, ומרכזי מחקר נקראים לעתים קרובות על מנת להעריך חומר היוצא לאור בכתבי עת רפואיים, ולהחליט באם על החומר להתפרסם. כמובן שלבעלי מקצוע מתחום הרפואה יש את הניסיון להעריך את התוכן של פרוטוקול או מאמר, אך פעמים רבות הם מרגישים לא בנוח לגבי ביקורת על תכנון המחקר, ובהתאם השיטות הסטטיסטיות לטיפול בנתוני המחקר. אף מחקר, ולא משנה כמה חשוב יהיה, לא יספק מידע תקף לגבי ממצאיו, אלא אם כן הוא מתוכנן ומנותח בצורה נכונה. תשומת לב זהירה לנושאים המופיעים בספר זה יספקו לקורא הרבה מהמיומנויות הנדרשות להערכת תוצאות המחקר והבנתן.

 

השתתפות בסדנאות בתחום הביו-סטטיסטיקה: קלינאים וכל המשתתפים במחקר יבינו כי קשה להסתדר ללא הבנת המידע לגבי ביו-סטטיסטיקה ושיטות מחקר. כיסוי הבנתי של נושאים אלו בספר זה יספקו את רוב המידע הנדרש בכדי להיות למשתתפים פעילים בכל היבטי המחקר כולל ההיבט של ניתוח סטטיסטי של הנתונים.

אין עדיין תגובות

רק לקוחות רשומים שרכשו את המוצר יכולים להוסיף תגובה.