החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.
על נתן אור בן צבי

נתן אור בן צבי, יליד 1991, נולד בשם אור. בגיל עשר חזר בתשובה, ואמו חלמה שסבו, בנימין אמבא ז״ל, קרא לו בשם נתן אור. לאחר לימודים בישיבת הסדר יצא בשאלה עם תהיות רבות על הדת ועל מהותה בחייו הפרטיים. מוסמך ... עוד >>

Messiah Ben David

מאת:
הוצאה: | פברואר 2024 | 20 עמ'
הספר זמין לקריאה במכשירים:

20.00

רכשו ספר זה:

Messiah Ben David is a short book that tells the story of a young man named Leo who was chosen by GOD to bring a message of hope and salvation to the world. The book follows his journey from his spiritual birth to his vocation as the Messiah beginning with the story of his teachings of love, compassion, forgiveness, and redemption. Through the character of Leo, the book offers a message of hope and a path to redemption for all who seek it. She inspires readers to live with love and compassion, to turn away from sin and darkness, and to walk the path of righteousness. The writing is short and fascinating and captivating. The story is told with a sense of urgency and importance, as the fate of humanity hangs in the balance. Overall, Messiah Ben David is a thought-provoking and spiritually uplifting book that offers a message of hope and redemption to readers of all religions and backgrounds. A must read for anyone seeking a deeper understanding of their spiritual journey and the role they can play in bringing about positive change in the world.

מקט: 001-3530-013
Messiah Ben David is a short book that tells the story of a young man named Leo who was chosen […]

Chapter 1: The Birth of the Messiah

In the heart of Jerusalem, a quaint family welcomed a bundle of joy in the year 1991. This ordinary boy, later to be known as Messiah Ben David, became the embodiment of a long-awaited dream for his parents, Rachel and David. The couple, who had traversed years of longing, celebrated the arrival of their son with immeasurable joy.

From the very outset, there was an undeniable air of uniqueness surrounding the young Messiah. A serene calmness exuded from him, and a distinctive birthmark in the form of a star adorned his forehead, marking him as someone destined for greatness. His parents, attuned to the extraordinary nature of their child, felt a profound sense of purpose and hope for the future.

As the boy grew, so did the depth of his wisdom and the expansiveness of his compassion. His teenage years were marked not only by the typical struggles but also by a remarkable sense of empathy that drew him to help those in need. Even amid the tumultuous adolescent years, he dedicated his free time to volunteer work, becoming a source of comfort and joy for the suffering in local charities and hospitals.

Yet, it wasn’t just his acts of kindness that set him apart; it was his spiritual insights that truly defined him. The Holy Scriptures fascinated him, leading him to spend countless hours in contemplation and exploration, seeking the profound meanings hidden within their verses. His prayers and meditations held a power that resonated, leaving those in his presence with a palpable sense of peace.

As he entered puberty, his teachings and healing abilities gained attention throughout Jerusalem. His message of love and compassion resonated deeply with many, drawing crowds eager to hear his words. However, with the growing influence came a shadow of opposition. Some, threatened by his impact, saw him as a challenge to their established authority, sparking a sinister plot against him.

One day, while immersed in meditation within the tranquil confines of a greenish garden, a group of men approached him, sent with the intent to arrest him. Accusations of rebellion and blasphemy were flung at him, demanding that he abandon his teachings. Undeterred, the young Messiah, steadfast in his mission to spread love and hope, refused to capitulate. The plot against him faltered as he armed himself with wisdom and resourcefulness, triumphing against the orchestrated attempt to silence his voice.

Impressed by his resilience and sagacity, even the authorities were left humiliated and despised before the people. Despite this victory, the perceived hostility surrounding him led him to cease his public teachings for a time. The world continued, grappling with its challenges, unaware that at the dawn of 2018, the matured Messiah Ben David would return, ready to impart his teachings and ideas to future generations, offering a beacon of wisdom and hope in a world yearning for guidance.

אין עדיין תגובות

היו הראשונים לכתוב תגובה למוצר: “Messiah Ben David”