החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.

ניהול ממוקד

מאת: ,
הוצאה: | 2012 | 358 עמ'
הספר זמין לקריאה במכשירים:

79.00

רכשו ספר זה:

המחיר כולל משלוח. הספר המודפס יישלח בדואר רשום.

הספר מציג אוסף של תפישות וכלים שקיבלו את השם ניהול ממוקד. מכלול זה מבוסס ברובו על גישות ניהוליות שהוכיחו עצמן במאות ארגונים בארץ ובעולם ופותחו ושוכללו בידי המחברים.

מנהלים רבים נדרשים לשפר ביצועים. לשם כך הם מחפשים את השיטה. אבל במה לבחור? TQM, TOC, ZI, JIT, CIF, MBO, BPR, 6 SIGMA, KANBAN, SPC, KAIZEN ?!? הם חשים מבוכה, הקשר בין הגישות השונות לא ברור להם ולפעמים נראה שקיימות סתירות ביניהן.

בתחום הניהול, לא קיימת גישה אחת "נכונה". העדויות מהשטח מראות כי רק צירוף של מספר גישות ניהוליות נותן תוצאות טובות יותר, בתנאי שמתאימים אותן לאופי הארגון ולמצב בו הוא מצוי.

הספר ניהול ממוקד לעשות יותר עם מה שיש, מציג אוסף של תפישות וכלים שקיבלו את השם ניהול ממוקד. מכלול זה מבוסס ברובו על גישות ניהוליות שהוכיחו עצמן במאות ארגונים בארץ ובעולם ופותחו ושוכללו בידי המחברים.

גישת הניהול הממוקד מבוססת על השכל הישר, וברוב המקרים ביכולתה לשפר משמעותית את ביצועי המערכת ללא צורך בהשקעות משמעותיות נוספות. חברות רבות בארץ כבר הוכיחו שגישת הניהול הממוקד עובדת גם פה, אצלנו בישראל.

על המחברים:
בעז רונן הוא פרופ' מן-המניין בפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב, ומתמחה בהשבחת חברות ובניהול הטכנולוגיה. מחבר הספר לי זה עולה יותר העוסק בקבלת החלטות ניהוליות, תמחיר והשבחת חברות. הוא יישם פרויקטים של השבחת חברות וגישות ניהול חדשניות בעשרות חברות וארגונים בארץ ובעולם. בעז היה מרצה אורח בבתי הספר למינהל עסקים באוניברסיטות Columbia, NYU, Bocconi ואחרות ופרסם עשרות מאמרים בכתבי עת אקדמיים ומקצועיים מובילים. לפני כן עבד שנים רבות בתעשיית ההיי-טק בישראל.

שמעון פס מיישם גישות ניהול חדשניות, שיפור ביצועים והשבחת ערך זה עשרים שנה. שמעון, בעל תואר שני בכימיה ותואר MBA, הוביל מהלכי שיפור בעשרות ארגונים בארץ ובעולם, ומתמחה בשנים האחרונות בנושאי ניהול הפיתוח בארגוני היי-טק. מאמרים רבים שלו התפרסמו בכתבי עת אקדמיים ומקצועיים מובילים.

מקט: 4-259-10408
המחיר כולל משלוח. הספר המודפס יישלח בדואר רשום. הספר מציג אוסף של תפישות וכלים שקיבלו את השם ניהול ממוקד. מכלול […]

תוכן העניינים
תודה
הקדמה למהדורה רביעית
הקדמה
חלק 1 : סביבת הניהול הדינמית
פרק 1 : הסביבה העסקית המודרנית
פרק 2 : הניהול בסביבה הדינמית – עקרונות
פרק 3 : עיקרון פרטו, טבלת המיקוד ומטריצת המיקוד
חלק 2 : גישות חדשניות בניהול
פרק 4 : ניהול המערכת על פי אילוציה
פרק 5 : ניהול לפי אילוצים במצב של צוואר בקבוק (אילוץ משאבים)
פרק 6 : ניהול לפי אילוצים במצב בו השוק הוא האילוץ
פרק 7 : תרשים “עץ-הווה” ממוקד
פרק 8 : התמודדות עם קונפליקטים ניהוליים
פרק 9 : תופעת “נצילות היתר”
פרק 10 : “עוולות” זמן התגובה הארוך
פרק 11 : קיצור זמני תגובה
פרק 12 : עיקרון “הקיט המלא”
פרק 13 : מדידה, מדדים ובקרה
פרק 14 : השפעת התנודות ואי-הוודאות על המערכת
פרק 15 : “עוולות” התמחיר הקלאסי
פרק 16 : שיקולי שוק, תמחיר ועלות בתהליכי קבלת החלטות
פרק 17 : ניהול איכות ובקרת תהליכים
חלק 3 : אסטרטגיה ויצירת ערך
פרק 18 : אסטרטגיה, מיצוב והתמקדות
פרק 19 : יצירת ערך
נספח א’: תיאור סכמתי של מודל היוון תזרימי המזומנים העתידיים (DCF) להערכת שווי החברה
נספח ב’: דוגמה לניתוח “מאיץ ערך הקטנת עלויות הרכש”
חלק 4 : השלכות גישת הניהול הממוקד על תחומי ניהול שונים בארגון
פרק 20 : ניהול פרויקטים ממוקד ערך
פרק 21 : ניהול מחקר ופיתוח
פרק 22 : השלכות גישת הניהול הממוקד על ניהול הלוגיסטיקה
חלק 5 : סיכום
פרק 23 : סיכום

הקדמה

במהלך העשורים האחרונים עברה הכלכלה העולמית ועמה גם הכלכלה הישראלית, מ”שוק של מוכרים” ל”שוק של קונים”. בשוק זה התחרות היא על כיסו, זמנו וטעמו של הלקוח. שוק זה מחייב שיווק, מכירות, ייצור, פיתוח ומתן שירות יעילים יותר, מהירים יותר, זולים יותר ובמגוון גדול יותר. כתוצאה מכך, הפכה חשיבותם של איכות המוצר והשירות לראשונה במעלה.

למרות תהליך שינוי זה, היכה המשבר הגלובלי העמוק שפרץ ב-2008 בהפתעה בכל הכלכלות, החברות והארגונים. תוך חודשים ספורים שינה המשבר את מצבם של כל הארגונים: התמוטטות חברות גדולות כקטנות ומצוקת אשראי גרמו לעצירה דרמטית של קניות, להורדת מחירים, לירידת ערכיהם של נכסים ולפיטורים מסיביים של עובדים. הבעייה הקיומית של חברות רבות הפכה להיות תזרים המזומנים שלהם אשר התדרדר מ”שחור” ל”אדום”.

בנוסף למצוקה התזרימית, הירידה ברווח, והצורך לבצע התאמות כואבות, הביא איתו המשבר מציאות בלתי מוכרת להנהלות ולדירקטוריונים – תחושה של שינוי מהותי בכללי המשחק לגבי העתיד. אי הוודאות הגדולה לגבי הצפוי בעתיד מעמיד בפני הנהלות ומועצות מנהלים תהיות בסיסיות לגבי השאלה כיצד מתמודדים עם משבר ושורדים אותו. השגרה הניהולית שהייתה מקובלת בארגונים לפני פרוץ המשבר כנראה לא תבטיח את שרידות הארגון.

תגובה מקובלת של חלק ניכר מההנהלות ומועצות המנהלים למצוקה הכלכלית היא פיטורין של עובדים וקיצוצים בעלויות בכל מקום. אולם עד מהרה מחלחלת ההכרה כי יש לפנות לכיוונים אחרים כדי להתאים את הארגון למצב המשברי.

בספר זה כללנו תפיסות, גישות וכלי ניהול שמטרתם לסייע למנהלים להתמודד עם המצב, כאשר הדגש הוא על שיפור הביצועים של הארגון באמצעות המשאבים הקיימים. כל אלו משקפים את נסיוננו ביישום תהליכי השבחת ערך בלמעלה מ-130 חברות וארגונים בישראל ובעולם, כולל ארגונים ללא מטרות רווח.

נקודות המפתח בספר הן:

גישה של השבחת ערך הארגון. הגישה המעשית והמוכחת המוצגת בספר בוחנת כל מהלך ניהולי וכל תהליך שיפור על-פי השפעתם על “השורה התחתונה” של ביצועי הארגון.

שיפור ביצועים תוך שימוש במשאבים הקיימים. למשל:

שימוש בתהליכים ובכלים המתוארים בספר כדי להגדיל את המכירות. ניתן להשיג זאת על ידי ניהול שונה של צוות המכירות כאשר ממצים טוב יותר את זמנם היקר של אנשי המכירות, כאשר ממקדים את צוות המכירות על הלקוחות האחראים לתרומה הגדולה ביותר וכאשר נמנעים מלבזבז את זמנם של אנשי המכירות על לקוחות שוליים שלא תורמים ערך לארגון.

הגדלת התפוקה האפקטיבית של אנשי מערכות המידע. שכרם של עובדים אלה מהווה עלות מרכזית בכל חברה קטנה ובינונית. שימוש בתפיסות, בתהליכים ובכלים המוצגים בספר מאפשר להגדיל את התפוקה האפקיטיבית של יחידת מערכות המידע בעשרות אחוזים מבלי להוסיף משאבים.

חברות שירותים וקמעונאות המפעילות מוקדי תמיכה מכירות את הקושי לשרת את הלקוחות בצורה משביעת רצון. זאת, על אף מספר העובדים הרב המפעיל מוקדים אלה. השיטות המוצגות בספר הוכיחו עצמם במספר רב של מקרים בשיפור השירות של מוקדי תמיכה בד-בבד עם הקטנה של היקף כוח האדם של אותם מוקדים.

חברות ייצור רבות הצליחו להגדיל את תפוקתן בעשרות אחוזים תוך שימוש בגישות ובכלים המתוארים להלן.

הקטנת זמני התגובה במקביל להגדלת התפוקות. למשל:

הגישות והכלים של הספר מאפשרים לחברות ייצור ושירותים לקצר בצורה דרמטית את זמן התגובה ללקוח, כשהן משיגות עקב כך יתרונות תחרותיים מול המתחרים.

חברות העוסקות בפיתוח של מוצרים או מערכות מידע רבות השיגו שיפור בזמן התגובה לשוק (TTM – Time To Market). בתחום הפיתוח, החברות המצליחות להגיע שוב ושוב ראשונות לשוק משיגות עד מהרה יתרון אסטרטגי משמעותי. חשוב להדגיש כי הפיתוח המהיר לא רק שאינו פוגע באיכות המוצרים המפותחים, אלא אף משפר את איכותם ואת הערך שלהם ללקוחות ומקטין בצורה מהותית את עלויות הפיתוח.

אינטגרציה של גישות ניהוליות. למשל:

ניהול לפי אילוצים הוכיחה עצמה בשיפור מערכי ייצור, תפעול ולוגיסטיקה. ספר זה מתאר את השילוב של גישת הניהול לפי אילוצים בתחומים מרכזיים לארגון כמו מכירות, שיווק, פיתוח, שירות ותמחיר והמחרה.

יישום של כל גישה ניהולית המתוארת בספר: ניהול לאיכות, גישת ניהול לפי אילוצים, גישת ה- Just-In-Time, מדידה ובקרה וגישת הקיט המלא, כשלעצמה, מביא לשיפור ביצועים משמעותי. שיפור נוסף של ביצועי הארגון ניתן להשגה באמצעות יישום משולב של שיטות אלו בהתאם לצרכיו של הארגון המסוים.

שימוש בשכל הישר. הספר מתאר גישות וכלים מעשיים המבוססים על שכל ישר שניתן להפעילם בתפעול, במכירות, בשיווק, בתמחיר והמחרה, ובמדידת ביצועים ובקרה.

פשטות. התפיסות הניהוליות המובאות בספר הן פשוטות אך לא פשטניות. כללי היישום הפשוטים המוצגים במהלך הספר מיועדים להבטיח את הצלחת היישום, כך שיניב פירות כבר בטווח הקצר והבינוני.

ראייה גלובלית של הארגון. הספר מתבסס על גישה מערכתית. מימוש הגישה המערכתית מאפשר שילוב של אסטרטגיה, תפעול, כספים, מכירות, שיווק, פיתוח, תמחיר והמחרה, ניהול פרויקטים, מדידה ובקרה וקבלת החלטות למערכת ניהול מגובשת הפועלת בסינרגיה חזקה.

בתחום הניהול, לא קיימת גישה אחת “נכונה” הנותנת מזור לכל חוליי הניהול וקשייו. המחקר והניסיון בשטח מראים כי צירוף של מספר גישות ניהוליות נותן תוצאות טובות יותר, בתנאי שמתאימים אותן לאופי הארגון ולמצב בו הוא מצוי.

תוך מעורבות המחברים במחקר וביישום תהליכי שיפור והשבחת ערך בעשרות ארגונים בארץ ובעולם, נוצר מכלול מגובש של תפיסות וכלים שקיבל את השם “ניהול ממוקד”. מכלול זה מבוסס ברובו על גישות ניהוליות שהוכיחו עצמם במאות ארגונים ברחבי העולם ועל גישות וכלים שפותחו או שוכללו על ידי המחברים. גישות אלו מבוססות על השכל הישר, וברוב המקרים ביכולתן לשפר משמעותית את ביצועי המערכת ללא צורך בהשקעות משמעותיות נוספות. המכלול של “הניהול הממוקד” הוכיח את כוחו ותקפותו בתהליכי השבחת ערך שנעשו בחברות ישראליות וזרות.

גישת “הניהול הממוקד” יושמה בעשרות ארגונים במדינת ישראל ובחו”ל – מפעלי תעשייה, ארגוני שירותים, ארגונים משימתיים וארגונים שלא למטרות רווח. הגישה המתוארת בספר תקפה הן עבור ארגונים גדולים והן עבור ארגונים קטנים, בכל הסקטורים ובלי תלות באופי הבעלות של הארגון.

הספר מספק לקוראים כללים ליישום שיטות אלו, הלכה למעשה. אנו מקווים שהכרת התכנים הכלולים בספר זה והטמעתם יסייעו למנהלים בכל רמות הניהול לשפר את ביצועי הארגונים והחברות בהם הם עובדים.

אין עדיין תגובות

רק לקוחות רשומים שרכשו את המוצר יכולים להוסיף תגובה.