החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.

תמלילים חלק א' – ההלם

מאת:
הוצאה: | 2014-07 | 96 עמ'
הספר זמין לקריאה במכשירים:

39.00

רכשו ספר זה:

שיטה חדשנית ללימוד ערבית:

לימוד התסריט בתעתיק עברי, ביחד עם הצפייה בסרט, מהווה הכלי הטוב ביותר ללימוד ערבית מדוברת

"תמלילים" חלק א' – תכני איכות ללימוד ערבית

מבוסס על סרטו של זִיאַד דוּאֵיירִי: The attack الصدمة ההלם

"אַנַא מוּש טַאלֵע מִין נַאבְּלֵס, כּוּל אִינִי מַא בַּאעַרֵף כּוּל אְל גַ'ווַאבּ אִילִי כַּאן בִּידַכּ תְגִ'יבְּהַא!"

"אני לא יוצא משכם, כל עוד לא אדע אתכל התשובות שהיית אמור לתת!"

 

ד"ר אַמִין גַ'עַפַרִי, כירורג מוכשר, תושב תל אביב, יוצא למסע חקירה בשכם, בשיאה של האינתיפאדה השנייה, לאחר פיגוע התאבדות אשר שינה את חייו. סרט לבנוני זה, אשר בויים על ידי הבמאי זִיאַד דוּאֵיירִי על בסיס רומן מאת הסופר האלג'יראי מוּחַמַד מוּלְסהוּל ("יַסְמִינַה חַ'דְ'רַה"), צולל אל תחתית הרפש של הסכסוך הישראלי-ערבי, ומביא ממנה תמונה רב מימדית. מכיוון שצולם בישראל, ומכיוון ש"חטא באי דמוניזציה של הישראלים", כדברי הבמאי. נאסר סרט זה לצפייה בלבנון. התסריט מוצג כאן בתעתיק פונטי לכתב עברי, בצמוד לתרגום העברי ולהסברים. לימוד התסריט בתעתיק עברי, ביחד עם הצפייה בסרט, מהווה הכלי הטוב ביותר ללימוד ערבית מדוברת. הסרט פרובוקטיבי, ואינו קל לצפייה, ובמיוחד לעין ישראלית, מה שרק מעלה את ערכו של הספר כספר לימוד, שהרי, מה אנו מיטיבים לזכור יותר מדרמה ופרובוקציה? שמעון סימן טוב.

לרכישת הסרט המלא באמזון: לחצ/י: The Attack

לחצ/י על התמונות להגדלתן:

מקט: 001-1420-001
מסת"ב: 978-965-565-003-7
שיטה חדשנית ללימוד ערבית: לימוד התסריט בתעתיק עברי, ביחד עם הצפייה בסרט, מהווה הכלי הטוב ביותר ללימוד ערבית מדוברת "תמלילים" […]

סיהאם: אַמִין, בַּאחִיבָּכּ- כְּתִיר.

אמין, אני אוהבת אותך מאוד.

• חוּבְּ- אהבה

• בַּאחִיבְּ- אני אוהב / אוהבת.

אמין: לֵייש עַמְבְּתִיבְּכִּי,חַבִּיבְּתִי?

למה את בוכה, אהובתי?

• עַמְ- לפני מילה מציין הווה, (דומה לסיומת • ing באנגלית.)

סיהאם: לִיאַנוֹ כּוּל מַרַא בַּאַטְרוֹקַכְּ, ג’וֹזְאְ’ מִינִי בִּימוּת.

בגלל שבכל פעם שאני עוזבת אותך- חלק ממני מת.

• טַרַק- עזב.

• יֻטְרוֹק- יעזוב

• בַּאַטְרוֹקֵכְּ- “אני עוזבֵך”

אמין: רַח –תְרַוְוחִי בּוּכְּרַא, וְאַנַא רַח אַשוּפֵכְּ, לַוְו שוּ מַא סַאר.

את תחזרי הביתה מחר, ואני אראה אותך, לא משנה מה יקרה.

• רַווַח- הלך הביתה.

• אַשוּפֵכ- אראֵך

• שוּ מַא סַאר- “מה שקרה”

סיהאם: בְּתִיפַכֵּרְנִי אַהַבְּלַה?

אתה חושב אותי לטיפשה?

• בתיפכרני – “אתה חושבני”.

אמין: אַה, כְּתִיר!

כן, מאוד!

בַּס בִּידִי-שְ יַאכִּי תִיתְעַ’יַירִי.

אבל אינני רוצה שתשתני.

בִּידִי יַאכִּי תְדַ’לִי הֵייכְּעַלַא טוּל.

אני רוצה שאת תישארי כך לנצח.

• אַהְ- כן.

• בִּידִי- “רצוני”

• בִּידִי-שְ – “אינני רוצה”

• (“ש” בסוף מילה =שלילה)

“הביקור” (11:40)

אמין: עַאדֵל, כִּיף חַאלַכְּ?

עאדל, מה שלומך?

• כִּיף חַאלַכְּ?-“איך מצבך”?

עאדל: מַרְחַבַּא, יַא חַ’אלִי!

ירחיב האל ביתך, דודי!

• חַאל-מצב

• חַ’אל-דוד מצד האם

אַהְלַן!

אהלן!

• “אַהְל”-משפחה מורחבת.

אמין: וֵוין אְל עֵ’יבֵּה? הֵיכְּבַּאסְמַע-שְאַחְ’בַּארַכְּעֵ’יר בַּס מִן תוּם סִיהַאם?

מה ההיעדרות הזאת? ככה, אני לא שומע ממך חדשות אלא רק מפי סיהאם?

• חַ’בַּר-ידיעה

• אַחְ’בַּאר- חדשות

עאדל: אַשְעַ’אל, וַואלְלַה, חַ’אלִי..

“עסקים”, וואללה, דודי.

• ש.ע’.ל- ע.ס.ק

אמין: פוּת, פוּת!

כנס, כנס!

• פַאת- נכנס.

שוּ בְּתִישְּרַבּ?

מה תשתה?

• שִרֵבּ-שתה.

עאדל: וַלַא אִישִי!

שום דבר!

• “וְלֹא דבר”

אמין: סִיהַאם עִימְלַת מַחַאשִּי אְליוֹם, בַּאַעַרֵף אִינַכְּבִּתְחִיבְּהַאדַה אְל טַבְּחַ’ה, מַזְבּוּט?

סיהאם עשתה “מַחְשִי” היום, אני יודע שאתה אוהב את התבשיל הזה, נכון?

• מַחְשִי- “ממולא” (יופי של תבשיל)

עאדל: לַא, תִיסְלַם, בַּאקְדַרֵ-שְאַטַווֵל..

לא, תודה, אינני יכול להשתהות.

• טַוִיל- ארוך.

• טַווַל-האריך

• בַּאקְדַר-שְאַטַווֵל-“אינני יכול להאריך”.

אמין: דַעַפַאן!

רזית!

• סַכְּרַאן-שיכור

• עַטְשַּאן-צמא

• שַּבְּעַאן-שבֵע

עאדל: פִיהְ מִינוֹ, שוּע’וּל!

כן, קצת.., עבודה!..

• פִיהְ מִינוֹ-“יש ממנו”

אמין: שּוּפְת הַאדַה אְל זַלַאמֵה אִילִי מִין הֵרצֵלִיַה אִילִי בִּיבִּיע סַיַיארַאת “אַסְפַנוּת”,

בַּעַדָכּ מִיעַנִי?

ראיתי את הבחור הזה מהרצליה, אשר מוכר מכוניות “אספנות”.

אתה עדיין מעוניין?

• זַלַאמֵה-גבר

• זְלַאם-גברים

עאדל: לַא,בַּטַלְת אַתַגֵ’ר בְּסַיַיארַאת

לא, הפסקתי לסחור במכוניות.

• תַאגֵ’ר-סוחר (בעברית יפה-“תַגְרַן”)

אמין: שּוּ בְּתִיסַווִי הַלְקֵיית?

מה אתה עושה עכשיו?

עאדל: “מוֹבִּילַאת”

(טלפונים) “ניידים”.

• מוֹבִּילַכּ-• הנייד • שלך

אמין: מִיש עַאטֵל!, מְנִיח..

לא רע! , טוב..

עאדל: חַ’אל, אַאחֵ’ר מַרַא אִילִי נִימְת עַנְכּוּ, בַּאפַכֵּר אִינוֹ נְסִית אַעְ’רַאד.

מוּמְכֵּן אַפְחַס בִּאְל ע’וּרְפֵה?

דוד, בפעם האחרונה שישנתי אצלכם, אני חושב ששכחתי דברים.

אוכל לבדוק בחדר?

• עַ’רַד – “דבר”(חפץ)

• מוּמְכֵּן אַפְחַס- “אולי אבדוק.”

אמין: טַבְּעַן בְּתִיקְדַר.

ודאי שאתה יכול.

• קִידֵר-יַכַל

לַקֵייתְהוֹם ,וַלַא שוּ?

מצאת אותם, או מה?

• לַקֵייתְהוֹם-“מְצַאַתַם”

עאדל: אַהְ, שְּוַויֵית אַוַואעִי.

כן, קצת בגדים.

אמין: וֵוין אְל מַנְטֵק, אַנַא מִיש פַאהֵם..

איפה ההיגיון, אני לא מבין…

• אִישִי מַנְטֵקִי-דבר הגיוני

עאדל: אֵיישּ?

מה?

אמין: מַא סְמִיעְת עַן אְל תַפְגִ’יר כַּאן הוּנַאכְּ?

לא שמעת על הפיצוץ שהיה שם?

• תבנית דיקדוקית לדוגמא:

• תַפְגִ’יר-פיצוץ

• תַמְווִיל-מימון

• תַטְהִיר- טיהור

עאדל: אַה, סְמִיעְת..

כן, שמעתי..

אמין: שוּ אִילִי סַאבְּהוֹן, הַדוֹל?

סַבְּעַתַעַשַר קַתִיל אִינְגַ’אבּ עַלַא אְל מוּסְתַשְּפַא אִלְיוֹם, בֵּינַהוֹם חַדַעְשַּר וַלַד!

“מה נסגר איתם” אלו?

שבעה עשר הרוגים הובאו לבית החולים, ביניהם אחד עשר ילדים!

• שוּ אִילִי סַאבְּהוֹן, הַדוֹל?- “מה אשר פגע בהם, אלו”?

עאדל: טַאיֵיב, חַ’אלִי, לַאזֵם אַטִיר עַלַא נַאבְּלֵס.

טוב, דודי, אני צריך “לעוף” לשכם.

• טַאר- עף

• טֵייר-עוף

• טַייַאר- טייס

אמין: לַא, לַא ,לַא! וֵוין? בַּעַדַכְּבִּתְפוּת! נַאם הוֹן הַ-ל לֵיילֵה!

לא, לא, לא! איפה? עדיין לא נכנסת! תישן פה הלילה!

• הַ-ל= הַאדַה אְל (“זֵה-הַ-“)

עאדל: בַּאקְדַרֵ-שְ!

אני לא יכול!

• אַקְדַר- “אוּכַל”

אמין: לַא, לַא, לַא! בְּתִיקְדַרְ-שְּ תְרַוֵוח, פִיהְ “סֵגֵר” אִלְיוֹם, אַנַא מִתְאַכֵּד.

לא, לא לא! אתה לא יכול ללכת הביתה. יש סגר היום, אני בטוח.

• תַאַכִּיד-ביטחון

• אַכַּד-אישר

עאדל: בַּאדַבֵּר חַאלִי

אני אסתדר.

• דַבַּר חַאלוֹ-“סידר עצמו” (הסתדר)

אין עדיין תגובות

רק לקוחות רשומים שרכשו את המוצר יכולים להוסיף תגובה.