האם וכיצד לשלם מס על הכנסה מתמלוגי הספר שכתבתי?

בכדי לפתוח מדריך זה בחלון נפרד לחץ:
האם וכיצד לשלם מס על הכנסה מתמלוגי הספר שכתבתי

dollarכל הכנסה במדינה חייבת במס. ישנם פטורים וזיכויים, ויכול להיות שאתם זכאים לכך.
אם הנך בעל עסק המסוגל להפיק חשבונית, אנו נשלם את התמלוגים מול חשבונית.

אם אין לך אפשרות כזאת, שתי דרכים פתוחות לפניך:

  • א. אנו מורידים מס במקור, ומעבירים אישור בסוף השנה על הורדת המס. עם האישור ניתן לפנות לפקיד השומה במקום מגוריך, לבצע התאמות ולקבל חלק או את כל המס חזרה.
  • ב. ניתן לפנות מראש לפקיד השומה הקרוב אליך, ולבקש טופס שיעור ניכוי מס לשכר סופרים. טופס זה מאפשר לנו לשלם עד סכום די גבוה ללא מס או בניכוי המס המופחת בלבד. אחוזי המס או פטור מלא נקבעים ע"י מס הכנסה באופן אישי לכל אדם.

להלן דוגמה לטופס. מומלץ להדפיס אותה ולהביאה לפקיד השומה, הפרטים של "מנדלי ספרים אלקטרוניים בע"מ" המופיעים בתמונת הטופס הם הפרטים הנדרשים.

לחץ על התמונה להגדלתה