ברוך בואך לאתר מנדלי.

מסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד למרות שהוא מנוסח בלשון זכר. גבירותיי הנכבדות, אתכן הסליחה. מנדלי מוכר-ספרים ברשת.

התקנות במסמך זה, יחד עם ההבהרות התהליכים והנהלים בתוך האתר מוגדרים כ "תקנון מנדלי". משתמש אשר מבקר באתר, משתמש באחת או יותר מאפליקציות מנדלי, מבצע בו פעולה כלשהי כגון הרשמה, רכישה, קריאה וכו', מקבל על עצמו את תקנון מנדלי. אם אינך מסכים לכך, ואינך מתכוון להיענות לתקנון, אנא עזוב את האתר לאלתר.

הנושאים המטופלים בתקנון הם:

 1. רישיונות והגבלות
 2. סימני מסחר
 3. תוכן ואפליקציות
 4. מחיר
 5. סיכוני אבדן
 6. תיאור המוצר
 7. גיל המשתמש
 8. סיום שימוש באתר
 9. שיפוי
 10. סיסמאות, הגנת פרטיות וניטור מידע
 11. תוכן אלקטרוני
 12. פרטי הרוכש
 13. הודעות ממנדלי למשתמש
 14. כתב וויתור והגבלת אחריות
 15. היפרדות
 16. רשות שיפוטית
 17. טיפול בחילוקי דעות
 18. זכויות יוצרים דיגיטליות
 19. מדיניות ביטול והחזרה
 20. משלוח ומיסים
 21. תנאי ומועדי האספקה
 22. הבהרה למשתמש
 23. שינויים

 

 1. רישיונות והגבלות

מנדלי מעניקה למשתמש באתר רשות להשתמש בתכניו, ובאפשרויות השונות שלו, במגבלות התקנון להלן, לכל מטרה בלתי מסחרית מצדו, (להוציא שותפים עסקיים של מנדלי). מנדלי מעניקה למשתמשי האתר, אישור להשתמש באפליקציות הקריאה, בהתאם לסוג האפליקציה, על גבי המכשיר התואם. המשתמש רשאי ליצור קישור לאתר, או לאפליקציות הקריאה, או לתוכן ספציפי בתוך האתר, כל עוד לא נמסר לו אחרת. זאת כל עוד הקישור לא מציג את מנדלי או שותפותיה באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה.

ההרשאה אינה מתירה:

 • לשנות, לשכפל, למכור מחדש, תכני אתר מנדלי, או אפליקציות מנדלי, להוציא מוצרים דיגיטליים, להלן
 • לעשות שימוש מסחרי באתר
 • להעתיק פרטי משתמשים גלויים או חסויים לכל שימוש
 • להיכנס לאתר באמצעות רובוט (כלי דיגיטלי אוטונומי) מכל סוג ולכל מטרה
 • להפריע בכל דרך שהיא לפעולת האתר
 • לעקוף כל תהליך שהוא באתר לכל מטרה
 • לעשות שימוש כלשהוא באלמנטים עיצוביים או סימני מסחר באתר
 • להשתמש בסימנים המסחריים של מנדלי, או שותפותיה
 • למכור מחדש מידע מתוך מנדלי
 • למכור את אפליקציות מנדלי
 • לבצע כל שינוי באפליקציות מנדלי
 • להשתמש באפליקציות מנדלי בניגוד להוראות השימוש ושלא למטרות להם מיועדות האפליקציות

לביצוע חוקי של כל אחד מהאיסורים לעיל, נדרש אישור של מנדלי בכתב ומראש.

 1. סימני מסחר

כל סימני המסחר באתר הנם של מנדלי או שותפותיה העסקיות. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה בכתב ממנדלי, או השותפה העסקית המתאימה לגבי סימניה שלה.

 1. תוכן ואפליקציות

שימוש בתוכן ובאפליקציות: על המשתמש להסכים כי באתר ובאפליקציות, תוכן וסימני מסחר המוגנים בזכויות יוצרים. מנדלי מפרסמת תוכן באישורו של בעל הזכויות. למשתמש אין רשות לשנות או לעשות שימוש בתוכן ובאפליקציות פרט למפורט להלן. אלא אם מוגדר אחרת, המשתמש איננו רשאי להעתיק יצירות בשלמותן או בחלקן, או אפליקציות בשלמותן או בחלקן, למטרות מסחריות או אחרות, ללא רשות מפורשת בכתב. מוצרים דיגיטליים שנרכשו, או הורדו ברשות בחינם, יכול המשתמש לשכפלם ולטעון אותם על מכשירים שונים, לצרכי גיבוי, לשימושו האישי בלבד, להנאתו האישית ובאופן סביר. הפצה לצד שלישי, והפצה ללא הגבלה הנם הפרה בסיסית של התקנון, והנם עבירה על החוק.

תוכן צד שלישי: מנדלי מפיצה תוכן שיוצר על ידי צד שלישי. אין למנדלי בקרה ואחריות על מהות התוכן. למנדלי אין מחויבות לסנן את התכנים, אך היא רשאית להסיר תכנים מיוזמתה מכל סיבה. אין כל אחריות לדיוק או נכונות התכנים באתר. מנדלי לא תישא בכל אחריות לנזקים הקשורים לתוכן.

 1. מחיר

לעיתים יש פער בין המחיר הרשום על מוצר למחיר בסל הקניות. במקרה כזה על הלקוח להסב תשומת לב מנדלי, והוא יזוכה על ההפרש, מול המחיר הנמוך ביותר, לטובתו.

 1. סיכוני אבדן

מוצרים דיגיטליים ,שנרכשו תמורת תשלום, ואבדו (נמחקו עקב תקלה, החלפת מכשיר וכו') במהלך 3 חודשים מיום הקניה, ישוחזרו על ידי מנדלי כשרות לרוכש וללא קשר לסיבת התקלה (דהיינו, גם אם התקלה או אבדן נגרמו ע"י הרוכש) ובלבד שהרוכש יציג הוכחת קניה ותעודת זהות. מוצרים פיזיים שירכשו יהיו באחריות בלעדית של הרוכש מיום קבלת הפריט על ידי המשלח. ספרים שנקנו ו/או הורדו בחינם אינם נשמרים במערכת. אפליקציות, בגרסאות ישנות, אף הן לא נשמרות במערכת.

 1. תיאור המוצר

תיאור המוצר או התוכן של המוצר הדיגיטלי הנם באחריות המו"ל או היצרן ולא באחריות מנדלי. במקרה של אי התאמה אין לפנות בתביעה למנדלי.

 1. גיל המשתמש

מוצרים שיסומנו בהגבלת גיל, מותרים לרכישה ע"י מבוגר בלבד. בכל מקרה אין אנו מעודדים רכישות ע"י נוער מתחת לגיל 13, אלא בהרשאת הורים ובנוכחותם.

 1. סיום שימוש באתר, או באפליקציות

רשאית מנדלי ללא כל התראה להפסיק את הרשאת השימוש באתר או באפליקציות לכל משתמש, קבוצת משתמשים, או כלל הציבור. הפסקה זו יכולה להיעשות עם או בלי התראה, ומכל סיבה שהיא.

 1. שיפוי

על המשתמש לשפות מידית את מנדלי ואת שותפותיה העסקיות על כל תביעה הנוגעת למנדלי או לשותפותיה ואשר נגרמה עקב פעולותיו של המשתמש באתר או באפליקציות. השיפוי כולל שכר טרחת עורכי דין מכל הצדדים.

 1. סיסמאות, הגנת פרטיות, וניטור מידע

כל משתמש לו סיסמת כניסה אחראי ל (1) לשמור את פרטי הסיסמה חסויים (2) למנוע גישה לא רצויה למחשב בו מותקנת הסיסמה(3) לעדכן את מנדלי בשינויים של הדוא"ל שלו. הדוא"ל הנו חלק ממנגנון הכניסה לאתר.

במסגרת פעילותה השוטפת "מנדלי" מנטרת ואוספת, את כל הפעולות אותן הנך מבצע באתר כולל תקשורת האפליקציה עם מערכת המידע בענן. כמו כן מנוטרות מקורות הפניה לאתר, ואמצעי הפניה הן הפיזיים והן הממוכנים

 1. תוכן אלקטרוני

מנדלי מציעה למשתמש אפשרות לרכוש תוכן אלקטרוני מסוגים שונים. המשתמש רשאי לגלוש ולסרוק את החומר ללא מגבלה כל עוד הוא קיים על מחשבי מנדלי. עם רכישת קובץ מחויב המשתמש במתן אינפורמציה מדויקת על עצמו בעת הרכישה. המשתמש מחויב שלא לעשות שימוש מסחרי בחומר. נאסר בתכלית האסור להפיץ את החומר ללא מגבלה גם ללא תמורה מסחרית או כלכלית.

 1. פרטי הרוכש

על המשתמש לדעת כי פרטיו מצויים בתוך המוצר הדיגיטלי שרכש, בצורה גלויה וסמויה כאחד. פרטים אלו כוללים שם, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר ההפקה האישית של עותק המוצר עבור המשתמש ותמונה או ציור אותו בחר או העלה המשתמש לאתר לצורך שימוש כחותמו האישי. ניסיון להסיר את הסימנים כמוהו כניסיון הפצה ללא הגבלה, או שימוש מסחרי אסור. כל אחד מאלה הנו עילה לתביעת נזיקין מטעם מנדלי ו/או שותפותיה העסקיות. המגבלה לעיל כוללת הפצה של חלקי תוכן בכל היקף שהוא מתוך התוכן הנרכש.

מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה הנם הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו.

מנדלי שומרת את פרטי הרוכש והרכישה במחשביה. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי מנדלי מחייבים.

 1. הודעות ממנדלי למשתמש

מנדלי תוכל לשלוח הודעות דוא"ל וחומר פרסומי למשתמש בלי שהדבר יחשב ל"דואר זבל" . המשתמש רשאי להסיר את שמו מרשימות התפוצה.

 1. כתב וויתור והגבלת אחריות

האחריות על הספרים העומדים למכירה באתר מנדלי חלה על המחברים ו/או המפיצים ו/או הוצאות הספרים. במקרים שבהם תתקבלנה תלונות על מצב הספר, מנדלי תפעל מול הספקים כדי לפתור תלונות אלו.

מנדלי אינה אחראית בשום אופן וצורה ולא תישא באחריות לנזק הקשור לאחד או יותר מהדברים הבאים, הקשורים לפעילות הלקוח שרכש מוצר ממנדלי, או המשתמש באפליקציה מבית מנדלי:

 • בעיות חמרה או תוכנה אצל הלקוח, כתוצאה מהתקנת התוכן או האפליקציות, או מי מהן בנפרד.
 • שגיאות או אי נכונות בתוכן.
 • חוסר תאימות בין האפליקציות למערכת ההפעלה עליה היא מותקנת
 • התנגשויות חומרה או תוכנה במערכת בה מותקנות האפליקציות של מנדלי
 • בעיות בהפעלת האפליקציות או תוכנות אחרות על גבי מכשיר עליו מותקנת האפליקציה בעקבות שינויים במערכת ההפעלה, או התקנת תוכנת צד שלישי אחרת כלשהי.
 • תפקוד לקוי של אפליקציה עקב "פריצה" של האפליקציה, או אי עדכונה ע"י המשתמש.
 • שימוש במידע כלשהוא שנמסר למנדלי מצד הלקוח כגון כתובת, פרטי אשראי, סיסמאות
 • אבטחת מידע, מסחרי או בטחוני
 • הפסקת פעילות מנדלי וחדלות קיומה
 • הפרת זכויות יוצרים של יוצר על ידי צד ג'

 

 1. היפרדות

הסכם זה ניתן להפסקת התקשרות חד צדדית עקב מכלול סיבות כלכליות או משפטיות. כל הפרה של תנאי או חלק מתנאי הנם עילה להפסקת ההתקשרות

 1. רשות שיפוטית

כל המחלוקות המשפטיות הקשורות למנדלי ידונו בית המשפט הישראלי בלבד, בת"א.

 1. טיפול בחילוקי דעות

לפני כל תהליך של תביעה מחויבים הצדדים לתהליך גישור לפני מגשר שיבחר מרשימת המגשרים המוסמכים על ידי הרשות השופטת בישראל, אלא אם תבחר מנדלי לפנות לערכאות.

 1. זכויות יוצרים דיגיטליות

אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר, תוכן או אפליקציות, דיגיטלי או אחר, מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אלינו מידית. החומר לאתר מתקבל מצד שלישי המנהל מערכת הסכמים אשר אינה גלויה למנדלי. מנדלי מקבלת את החומר בתום לב. במקרה כזה אנו נעצור מידית את הפצת החומר הרלוונטי עד אשר הנושא יובהר. בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים.

 1. מדיניות ביטול והחזרה

מנדלי עושה ככל שביכולתה לשמור על קטלוג הספרים באתר מעודכן וזמין, אבל אינה מתחייבת לזמינות כל הספרים במלאי.

אם קניתם ספר באתר מנדלי ומתברר כי אינו נמצא במלאי הספקים, המחברים או הוצאת הספרים, תזוכו בגין רכישתו.

ביטול עסקה ספר אלקטרוני: היצירות הנרכשות מהוות "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל. מאחר וידוע לגולש כי לאחר משלוח הקובץ אליו אין אפשרות להעבירו חזרה כך שלא יישאר אצל הגולש, הרי שהגולש לא יבקש לבטל את העסקה ו/או החזר כספי לאחר משלוח הקובץ כאמור. במקרה של תקלה בקובץ שאינה מאפשרת שימוש בו, ישלח לקונה קובץ חליפי.

ביטול עסקה מחמת פגם פיסי בספר שהתקבל: ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא”ל support@mendele.co.il. במקרה כזה, מנדלי תציע לקונה עותק אחר מאותו כותר, במקומו של העותק הפגום, או תחזיר לקונה, בתוך 14 ימים מקבלת ההודעה, את המחיר ששולם על ידו. מנדלי לא תגבה דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר, על פי הוראות הדין.

ביטול עסקה שלא מחמת פגם פיזי בספר שהתקבל: ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא”ל support@mendele.co.il. במקרה כזה, מנדלי תחזיר לקונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את מחיר העסקה ששולם על ידו, או תבטל את החיוב בשל העסקה, בכפוף להחזרת הספר כמפורט להלן.

במקרה זה מנדלי תגבה דמי ביטול ומשלוח בשיעור שלא יעלה על 10% ממחיר המוצר, או 50 שקלים חדשים, לפי הגבוה מבניהם.

על הקונה להחזיר את הספר למנדלי באריזתו המקורית כשהוא במצב חדש. ספר שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכו'. ספר שיוחזר במצב שאינו חדש לא יחייב את מנדלי בביטול העסקה וגביית התשלום.

 1. משלוח ומסים

המחירים באתר כוללים מע”מ על פי דיני ישראל. ככל שספר מסוים הוזמן על ידכם לחו”ל, ייתכן ויחולו עליו מסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה שאליו יסופק, וכל אלה יחולו עליכם בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכל בהתאם להוראות כל דין במדינה שאליה יסופק המוצר.

 1. תנאי ומועדי האספקה

משלוח בישראל: דואר רגיל באמצעות דואר ישראל ללא תוספת מחיר, בתוך 15 ימי עבודה מיום ההזמנה, ולרוב קודם לכן.

משלוח לחו”ל: בדואר אוויר. זמני האספקה לחו”ל עשויים להתארך מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד, וכן בחגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד.

אם המשלוח אבד בדואר (כלומר, לא הגיע ליעדו בתוך 20 ימי עסקים ממועד משלוח ההזמנה), מנדלי תדאג למשלוח נוסף בדואר ישראל מהר ככל האפשר (בהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה עת).

 1. הבהרה למשתמש

מובהר בזאת כי המסמך על כל חלקיו הוא המחייב. הכותרות הנן משניות ומטרתן לעזור בקריאה, אין להסתפק רק בחלק מהמסמך, הוא, בגרסתו האחרונה מחייב על כל חלקיו.

 1. שינויים

למנדלי זכות לערוך שינויים בכל עת הן באתר, הן באפליקציות השונות, והן בתנאי השימוש באתר (מסמך זה).