יצירת הוצאות

הסבת הוצאות ופורמטים

הסבת שוברים

הסבת שדה מחירים

הגבלת קנייה ועדכון נתונים לסוג ספר אלקטרוני

הסבת הזמנות

יצירת משתמשים: סופרים

יצירת משתמשים: הוצאות

מחיקת פוסטים

יצירת שדה תמלוגים לוריאציות

הסבת שדה מקבלי תמלוגים ותיקון שדה הוצאות