החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.
במבצע!

שפה אחלה

מאת:
הוצאה: | 2020 | 362 עמ'
קטגוריות: עיון
הספר זמין לקריאה במכשירים:

44.00

רכשו ספר זה:

חדירת המרכיב הערבי ללשון העברית בת-זמננו הולכת ומתרחבת ומקיפה את כל תחומי הלשון והחברה. המילים הערביות המשולבות בעברית הן חוט השדרה של הסלֶנג הישראלי ומשמשות בו כמילות מפתח המייצגות תכונות ורגשות; הן נפוצות בשיח היומיומי, בתקשורת, בצבא, בפוליטיקה וביצירות ספרותיות.

ספר זה בוחן ביסודיות את מעמדה של השפה הערבית במדינת ישראל ואת המדיניות כלפיה בקרב האוכלוסייה היהודית מנקודת ראות היסטורית-סוציולינגוויסטית. הספר מתמקד בחקר אופני השאילה של המילים הערביות ובדרכי קליטתן בארץ לפני קום המדינה ולאחר מכן מנקודת ראות בלשנית. בסוף הספר יש מילון רלוונטי לעברית המעורבת.

המחבר, ד"ר עבד אלרחמן מרעי מהמכללה האקדמית בית ברל, הוא מומחה לספרות העברית של ימי הביניים וחוקר את שתי השפות, הערבית והעברית, בישראל.

מקט: 4-249-50785
חדירת המרכיב הערבי ללשון העברית בת-זמננו הולכת ומתרחבת ומקיפה את כל תחומי הלשון והחברה. המילים הערביות המשולבות בעברית הן חוט […]

פתח דבר

המפגש הלשוני והתרבותי בין הערבית הדבורה והכתובה לבין העברית התקיים בשתי תקופות היסטוריות עיקריות, שבהן היו מגעים בין יהודים לערבים: בתקופה הקדומה בחצי האי ערב ובספרד ובתקופה המודרנית, מתקופת תחיית הלשון העברית ועד היום בארץ ישראל.

כיום הערבית והעברית הן שתי שפות חיות, דבורות וכתובות בהיקף רחב, מתוך משפחת השפות השמיות הקדומות. הקרבה הלשונית ביניהן תורמת להקנייתן בצורה יעילה ומהירה יותר. במהלך השנים הערבית העשירה את העברית, העשרה שהתבטאה באוצר המילים, בצורות דקדוקיות ובדרכים תחביריות.

שאילת מילים בשיטה הלקסיקלית־הסמנטית ותרגום שאילה בין שפות מתרחשים בכל מקום וזמן והם שני מאפיינים של תרבויות במגע אשר דוברות שפות שונות. מאחר שהיהודים היו פזורים על פני ארצות רבות, כשהם מיעוט בכל מקום ומקום, הם התערבו בעמים השונים וקלטו מלשונותיהם מילים רבות. השפה העברית כיום, על משלבּיה השונים, כוללת מילים שאולות רבות משפות שונות שחדרו אליה במהלך קיומה, מאז העברית המקראית ועד ימינו. הלקסיקונים העבריים גדושים במילים זרות שנטמעו בעברית בתקופות קדומות, ובפי הדובר העברי בדורנו כבר אינן נחשבות לועזיות.

כאשר שתי שפות קרובות מאוד זו לזו, הן חולקות לעיתים קרובות מילים רבות בעלות מוצא דומה. תופעה זו נפוצה מאוד בין הערבית לעברית. לכן היום מילים וביטויים בשפה הערבית בכלל ובשפה הפלסטינית בפרט, הם חוט השדרה של הסלֶנג הישראלי. המילים הערביות משמשות בבואה לסלֶנג הישראלי כמילות מפתח המייצגות תכונות, רגשות, שיח יומיומי ועוד. הביטויים בערבית שנכנסו לסלֶנג הישראלי, מובאים לפעמים בשינויים ובשיבושים, ולעיתים נדדו היישר מן הערבית, אך במקרים לא מעטים זכו המונחים הערביים לפרשנות או לשימוש ישראליים השונים מהמקור.

בתקופה האחרונה אנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת של חוקרים העוסקים בהשפעות ההדדיות בין הערבית לעברית בישראל. ספר זה הוא נדבך חשוב בביסוס המחקר בתחום, ומהווה המשך לספרי ‘ואללה בסדר – דיוקן לשוני של הערבים בישראל’, שיצא לאור בהוצאת כתר בשנת 2013. בספר זה עמדתי על חשיבות ידיעת העברית בקרב החברה הערבית בישראל מחד גיסא; ועל הערבוב הלשוני בין הערבית לעברית בערבית הדבורה, הנחשב לחלק אינטגרלי מהרפרטואר הלשוני של הערבים בישראל, מאידך גיסא.

חדירת המרכיב הערבי ללשון העברית בת־זמננו הולכת ומתרחבת במרוצת הזמן ומקיפה את כל תחומי הלשון והחברה. בספר זה ברצוני לעמוד על מידת הידיעה של הערבית הכתובה והדבורה ועל דרכי השימוש בה בקרב החברה הישראלית־היהודית במוסדות הממשלתיים ובמרחב הציבורי. כן אדון בתופעת יצירת מילים חדשות על סמך השפה הערבית בתחומי החיים השונים: בצבא, בפוליטיקה, בבתי הסוהר, באמצעי התקשורת – העיתונות, הטלוויזיה והמדיה האלקטרונית, וכן בערבוב הלשוני ביצירות הספרותיות, בפרוזה, במחזה ובשירה. נוסף על כך, הושקעו מאמצים כבירים בהתחקות אחר מקוריותם של שמות המשפחות היהודיות ושל שמות המקומות בארץ וזיקתם לשפה הערבית.

שיטת המחקר של הספר מבוססת על שני עקרונות: האחד, ההיסטורי־הסוציולינגוויסטי – בחינת שילובה של הערבית בעברית הדבורה והכתובה מנקודת ראות על־זמנית, דיאכרונית וסינכרונית. דהיינו, התייחסות לכל התקופות שבהן התקיימו מגעים אינטנסיביים בין יהודים לערבים תוך אפיונה של כל תקופה ושל הייחודיות שלה; השני, הבלשני – בחינת דרכי השילוב של הערבית בעברית העכשווית ברמה הלקסיקאלית, הספרותית והתרבותית. חשוב להדגיש כי המגע החברתי והתרבותי בין שני העמים התבטא בשפה ובהתאמתה לכללים הלשוניים של השפה הקולטת.

החומר של הספר עשיר ומגוון והוא יכול לשמש כלי עזר בידי חוקרים, אקדמאים, סטודנטים, אינטלקטואלים ולכל דורש המעוניין להרחיב את השכלתו בתחום זה.

אין עדיין תגובות

רק לקוחות רשומים שרכשו את המוצר יכולים להוסיף תגובה.