החל להקליד את מחרוזת החיפוש שלך בשורה מעל ולחץ Enter לביצוע החיפוש. לחץ על Esc לביטול החיפוש.
במבצע!

המדיום הוא המסר: התקשורת בישראל

מאת:
הוצאה: | 2022 | 516 עמ'
הספר זמין לקריאה במכשירים:

49.00

רכשו ספר זה:

ספר זה, המיועד לאנשי ענף התקשורת ולציבור הרחב, מציג כיצד השתלבה מדינת ישראל במהפכת התקשורת הגלובלית, מהשינויים הדרמטיים שעברו על האנושות במאה העשרים, לה השפעה מהותית ומרחיקת לכת על עיצוב החיים המודרניים במדינת ישראל.

הספר מתאר כיצד השינויים המבניים והליברליזציה שהממשלה הובילה במהלך השנים הפכו את ענף התקשורת (דואר, תקשורת המונים, שירותי בזק ואינטרנט) לענף כלכלי מוביל וחשוב במשק הישראלי. הזדמנויות טכנולוגיות ושינויים מבניים היו מנוף להתחדשות וצמיחה, הפרטת שירותים ממשלתיים כושלים ויצירת ענף תחרותי בשליטת גופים עסקיים, לתועלת החברה והכלכלה בישראל ולהגדלת הכושר התחרותי של מדינת ישראל בשוק הגלובלי.

המחקר המקיף המוצג בספר נעשה בידי דניאל רוזן, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת, ממובילי ענף התקשורת במשך שנים רבות.

ספר זה פותח צוהר להבנות ותובנות חשובות על תהליכי עיצוב החיים המודרניים במדינת ישראל.

מקט: 4-249-50980
ספר זה, המיועד לאנשי ענף התקשורת ולציבור הרחב, מציג כיצד השתלבה מדינת ישראל במהפכת התקשורת הגלובלית, מהשינויים הדרמטיים שעברו על […]

מבוא

החוקר מרשל מקלוהן טבע את המשפט “המדיום הוא המסר”, כדי להדגיש את דומיננטיות המדיום וחשיבותו, שכן לדעתו המדיום הוא המשפיע על החברה האנושית, ולא תוכן המסר המועבר במדיום. מקלוהן היה הראשון שהשתמש במונח ‘הכפר הגלובלי’, שנים רבות לפני הקמת רשת האינטרנט (בעברית – מִרְשֶתֶת). בחרתי במסר זה כדי להדגיש את השפעת אמצעי התקשורת המודרניים על החברה והכלכלה במדינת ישראל.

ההתפתחות הדרמטית של אמצעי התקשורת במאה העשרים לא פסחה על מדינת ישראל. כיצד זה קרה? מה היו הכוחות שדחפו להתפתחות זו? מה היו התהליכים? מה היו הקשיים והמכשלות? זה נושא ספר זה, המתאר את התפתחות ענף התקשורת – דואר, בזק (Telecommunications) ושידורים לציבור (Broadcasting או Media) – שיש לו השפעה מהותית ומרחיקת לכת על החברה והכלכלה בישראל.

ספר זה מציג כיצד השתלבה מדינת ישראל במהפכת התקשורת הגלובלית, מהשינויים הדרמטיים שעברו על האנושות במאה העשרים. הספר מתאר כיצד השינויים המבניים והליברליזציה שהממשלה הובילה במהלך השנים הפכו את ענף התקשורת לענף כלכלי מוביל וחשוב במשק הישראלי. זה היה תהליך הדרגתי (הגם שלא היה חף מטעויות ועיכובים), תוך שימוש בהזדמנויות טכנולוגיות ושינויים מבניים, שהיו מנוף להתחדשות וצמיחה וקידום הפיכת ענף מונופוליסטי לענף תחרותי, לתועלת החברה והכלכלה בישראל ולהגדלת הכושר התחרותי של מדינת ישראל בשוק הגלובלי.

עד תחילת שנות השבעים התפתחו שירותי התקשורת בישראל בקצב איטי כמונופולים ממשלתיים, אז נקלעו למשבר עמוק, עקב אי היכולת לענות לביקוש הגואה, ולספק שירותים באיכות ראויה. ההתמודדות עם המשבר הובילה לתהליך מוצלח של הפרטה, שינויים טכנולוגיים והתאמת האסדרה, שהחל בשנות השמונים והתפתח בהדרגה. עד סוף המאה ה‏־20 קם בישראל שוק תחרותי תוסס ומפותח. האינטרנט והתקשורת הסלולרית הניידת הצטרפו לענפי התקשורת המסורתיים והפכו לאמצעי תקשורת דומיננטיים. השידורים לציבור שינו את פניהם ו’התמסדו’ כענף תחרותי. להתפתחות הדרמטית של אמצעי התקשורת הייתה תרומה חשובה להצטרפות ישראל כשותפה ב’כפר הגלובלי’.

ענף התקשורת בישראל עבר סדרת משברים בעשורים הראשונים של המאה ה־21, ועדיין אינו מראה סימני התאוששות. משברים אלה מעכבים את התפתחות התקשורת בישראל בהשוואה למדינות המתקדמות, והפערים פוגעים בחברה וביכולת התחרותית והכלכלית של המשק. ספר זה מציג את המשברים ומקורותיהם.

שתי מטרות עיקריות לספר זה: האחת – לתאר את התהליכים שעברו על ענף התקשורת בישראל, התפתחות מבנה הענף והתפתחות הטכנולוגיה והשירותים; השנייה – להציג את השלכות האסדרה על התפתחות הענף, כי לאסדרה הייתה השפעה מהותית על התפתחותו. המסר המרכזי בספר זה הוא התרומה המשמעותית של השינויים המבניים שחוללה הממשלה לצמיחת ענף התקשורת בישראל, הרחבת מיגוון השירותים הניתנים לציבור, שיפור איכות התשתיות והשירותים, וכמות המועסקים בענף. הספר מדגיש את ההשפעה המהותית של המאבק המתמשך להרחבת התחרות בענף על הישגים אלה.

רק רפורמות מבניות עמוקות יכולות לחולל מפנה כלכלי מהותי במשק הישראלי. ענף התקשורת הוא בין הענפים הבודדים שעברו תהליך של רפורמה מבנית מהותית. ללימוד רפורמה זו והפנמתה חשיבות רבה, כמודל לענפים אחרים.

ענף התקשורת ממשיך להתפתח ולהשתנות, ובקצב מהיר. לענף התקשורת השפעה מהותית על הכלכלה, בכל ענפי המשק, על החברה ועל הדמוקרטיה הישראלית, והתפתחות הענף יצרה שינויים מהותיים בכל ענפי המשק ובכל הפעילות החברתית והתרבותית. אני מקווה שספר זה יסייע בהבנת התהליכים שעברו על ענף התקשורת מהקמת המדינה עד היום, כבסיס להבנת תהליכים משקיים וחברתיים.

ענף התקשורת הוא מערך מורכב של תחומים שונים מאוד זה מזה – דואר, תקשורת המונים (עיתונות, רדיו, טלוויזיה), שירותי בזק (נייחים וניידים), אינטרנט ויישומים – כל תחום כזה הוא עולם ומלואו, הראוי למחקר ייחודי, הגם שתופעת הלכידות (Convergence) מטשטשת את השוני בין התחומים השונים. השלכות התפתחות ענף התקשורת על החברה והכלכלה ראויות אף הן למחקר העומד בזכות עצמו. בספר זה בחרתי לא להתמקד באלה, אלא להציג תמונה כוללת של הענף, תוך תיאור תהליכי התפתחות הענף והדגשת מעורבות המערכת הממשלתית והשפעתה על התפתחות הענף. גרפים רבים בספר מתארים תהליכים שונים, ונספח הכולל מידע סטטיסטי מציג את התפתחות הענף על ציר הזמן במונחים כמותיים.

ענף התקשורת אינו רק ענף כלכלי חשוב, הוא מקור פרנסה והוויית חיים לעשרות אלפי עובדיו. הישגי הענף הם הישגיהם, והם המשלמים את מחיר התמודדות הענף עם קשייו. ספר זה הוא הוקרה לעמיתי בענף התקשורת, חברים לעבודה ושותפים לדרך. ענף התקשורת בישראל מאופיין בתחרות עזה, במיגוון רחב של אינטרסים כלכליים, במאבקים שיווקיים קשים, אך ערכים משותפים מאחדים את כל העושים במלאכה – הכרת החשיבות הציבורית והחברתית של ענף התקשורת, אהבה למקצוע, נכונות להתמודד עם האתגרים של ענף דינמי, והעיקר – הבנה כי למרות שכל אחד מהם עוסק בנושא אחר ובחברה אחרת, ומחויב לאינטרסים עסקיים אחרים – רשת התקשורת היא רשת אחת, כל חלקיה וכל תת־הרשתות צריכים לפעול יחדיו, בהרמוניה מלאה, ושלמות רשת התקשורת ותפקודה התקין, גם בעת עומס, אסון טבע או שעת חירום, הם ערך עליון. ערכים משותפים אלה הם שאיפשרו לכל הגורמים בענף לפעול יחד, ואני מקווה שהם אלה שינחו את כל העוסקים במלאכה גם בעתיד.

ניסיוני האישי בענף התקשורת בישראל החל עם תחילת לימודי בבית הספר המקצועי לטכנאי בזק של משרד הדואר בשנת 1958, ועבר דרך סדרה ארוכה של תפקידים במערכת הביטחון, בחברת בזק, בתעשייה ובממשלה. זכיתי להיות סמנכ”ל הנדסה ותכנון של חברת בזק בתקופה שעיצבה את דרכה של החברה (1987 עד 1992), להקים את חברת בזק בינלאומי (בשנת 1995) ולהיות המנכ”ל הראשון שלה, לשרת תקופה ממושכת כמנכ”ל משרד התקשורת (1997 עד 2001), להמשיך בתפקידים שונים בענף התקשורת לאחר מכן, ולהיות מעורב באירועים רבים בענף התקשורת עד עצם ימים אלה. בתפקידים אלה הייתי צופה, שותף זוטר או שותף בכיר בחלק נכבד מהאירועים המתוארים בספר, במשך עשרות שנים, ואירועים רבים מתוארים מזווית ראייתי האישית, כמי שהיה מעורב בפרטים, בהתלבטויות, בעשייה ובמאבקים.

עשיתי כמיטב יכולתי להיות נאמן לעובדות, הגם שבהחלט ייתכן שיהיו כאלה שלא ייראו בתיאורי, תיאורו של ‘בעל עניין’, תיאור אובייקטיבי.

ככל הניתן הפרדתי בין תיאור העובדות לבין הבעת דעה, המוצגת באופן זה, כדי להבחין בינה לבין תיאור העובדות והאירועים.

תודה והערכה לכל אלה שסייעו בהוצאה לאור של ספר זה. גרסה ראשונה של הספר נכתבה בשנת 2001, לאחר שסיימתי את תפקידי כמנכ”ל משרד התקשורת. זכיתי אז לסיוע רב מעו”ד מנחם אהלי ז”ל, מי שהיה היועץ המשפטי של משרד התקשורת בשנים 1984 עד 1997, עת מונה למשנה למנכ”ל משרד התקשורת, עד פרישתו בשנת 2000, וייבדלו לחיים ארוכים – שרון פליישר, אז מנהלת אגף הרגולציה בחברת פלאפון, שהייתה יועצת מקצועית בכירה למנהל הכללי של משרד התקשורת בשנים 1995 עד 2001, וד”ר יזהר טל, שהיה היועץ המשפטי של משרד התקשורת בשנים 1997 ועד 2007; הספר לא יצא אז לאור, ועתה הרחבתי וביססתי את תוכנו, הוספתי לו את אירועי השנים שעברו מאז, וזכיתי לקבל הערות והארות על טיוטת הספר ממספר וותיקי ענף התקשורת: המהנדס עו”ד חיים גרון ז”ל, ששירת במשרד התקשורת משנת 1999 עד 2019, מהם 16 שנה כסמנכ”ל בכיר הנדסה ורישוי; יצחק קאול ז”ל, שהיה המנכ”ל הראשון של רשות הדואר והמנכ”ל השני של חברת בזק; ותיבדל לחיים ארוכים: עו”ד אסתי שטרנבך־סרוסי, שהייתה יועצת משפטית של רשות הדואר ושל חברת בזק, ומאז שנת 2006 מנהלת את תחום התקשורת והמדיה במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן; כן זכיתי לקבל הערות והארות על טיוטת הספר מהגיאוגרף וההיסטוריון פרופסור גדעון ביגר; אני מעריך את המאמץ המקיף שכל אלה השקיעו במעבר על טיוטת הספר, ומודה להם על הרצון הטוב, סיועם והערותיהם המועילות, ומודה במיוחד לעו”ד שטרנבך־סרוסי ולפרופסור ביגר על סיועם היסודי והמקיף.

תודה מיוחדת לרעייתי ציפי, שלקחה על עצמה את משימת העריכה הלשונית וההגהה. ספר זה לא היה נכתב ללא תמיכתה ועזרתה.

תודה לשני מוסדות חשובים, שבלעדיהם לא ניתן היה לכתוב ספר זה: ארכיון המדינה, שמסייע לכל פונה, ואתר העיתונות היהודית ההיסטורית של הספריה הלאומית בשותפות עם אוניברסיטת תל אביב, מקור מידע מועיל וחשוב.

תודה לישראל כרמל על סיועו בהוצאה לאור של ספר זה, תמיכתו והערותיו.

עשיתי כמיטב יכולתי לאתר את היוצרים ובעלי הזכויות בכל התמונות בספר. אני מתנצל על כל השמטה או טעות, ואם יובא לידיעתי, אפעל לתקנן במהדורות הבאות.

דניאל רוזן

תל אביב, תשרי תשפ”ב

אין עדיין תגובות

רק לקוחות רשומים שרכשו את המוצר יכולים להוסיף תגובה.